Tudnivalók az üzemi balesettel kapcsolatos munkáltatói felelősségről
2020. november 04. 15:58

A foglalkoztató köteles megtéríteni az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatt igénybe vett egészségbiztosítási ellátást, ha a munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget.
A baleset bekövetkezését követően a munkáltató megállapítja a munkabaleset tényét, arról jegyzőkönyvet vesz fel és továbbítja a kormányhivatalhoz. A hivatal vizsgálatot folytat le a felelősség megállapítására.
A balesetet szenvedett személy különböző egészségbiztosítási ellátásokban részesül a keletkezett sérülésével összefüggésben. Amennyiben fennáll a foglalkoztató felelőssége, az igénybe vett ellátások költségeit meg kell térítenie. A baleseti megtérítési eljárás során a kormányhivatal vizsgálja a munkáltatóra kötelező munkavédelmi szabályok betartását, és azt is, hogy a mulasztást a munkáltató vagy annak megbízottja követte el, vagy a balesetet ezen személyek szándékosan idézték elő. Tisztázni kell azt is, hogy a mulasztás és a baleset között fennáll-e az ok-okozati összefüggés, illetve hogy a sérültnek nyújtott ellátás ennek következtében vált-e szükségessé. A bizonyítási eljárás során meghallgathatják az ügyfelet és a tanúkat, helyszíni szemlét tarthatnak, illetve a munkáltatótól bekérhetik az esettel kapcsolatos munkaügyi, munkavédelmi, technológiai és egyéb dokumentumokat.
Fontos tudni, hogy amennyiben a munkavédelmi szabályt kizárólag maga a balesetet szenvedett személy szegte meg, úgy a foglalkoztatót nem terheli megtérítési kötelezettség.