Tudnivalók a méltányosságból adható társadalombiztosítási támogatásokról
2020. december 17. 10:35

Méltányosságból egyszeri segély, kivételes nyugellátás-emelés, és egészségbiztosítási pénzbeli ellátás is megállapítható.
Egyszeri segély annak az öregségi, özvegyi nyugdíjban, illetve árvaellátásban részesülő személynek adható, akinek a nyugdíja nem haladja meg a 75, illetve egyedül élőként a 85 ezer forintot. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek az egyszeri segély megállapítását indokolják.
Méltányosságból a nyugdíj összege akkor emelhető, ha a nyugellátás és a rendszeres pénzellátás együttes összege nem haladja meg a 85 ezer, rendkívül indokolt esetben a 90.000 forintot. Előnyben kell részesíteni a nők esetében a 30, férfiaknál a 35 évnél több szolgálati idővel rendelkező személyt, a 70 éven felüli személyeket, valamint azt a kérelmezőt, aki korábban még nem részesült nyugellátás-emelésben.

Gyógyszersegély annak a biztosítottnak vagy egészségügyi szolgáltatásra jogosult személynek adható, akinek orvos-, valamint gyógyszertár által igazoltan magas a havi gyógyszerköltsége. Méltányosságból táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj a biztosítottnak engedélyezhető, ha jogszabály alapján egyéb ellátásra nem szerzett jogosultságot, illetve más ellátásban nem részesül.
A kérelmek az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon postai úton, vagy előzetes időpont egyeztetést követően a családtámogatási és társadalombiztosítási főosztály ügyfélszolgálatánál (Békéscsaba, Luther u. 3.), valamint a kormányablakoknál, illetve elektronikus úton is benyújthatóak.