Beliczey terem lett a kormányhivatal díszterme
2019. december 13. 18:00

Ünnepélyes keretek között a Beliczey terem nevet vette fel a Békés Megyei Kormányhivatal földszinti nagyterme. A kormányhivatal a nagyszabású rendezvénnyel állított emléket a vármegye két hajdani főispánjának: a tisztségét 1876. július 23. – 1889. április 23. között betöltő bajczai Beliczey Istvánnak és Beliczey Miklósnak, aki 1939. szeptember 13. – 1944. április 26. között szolgált főispánként. Az ünnepélyes teremavatón és szentelésen Beliczey Miklós fiai: István és György, illetve utóbbi felesége Beliczey-Ignácz Anna is részt vett.
Beliczey Miklós a vérzivataros XX. század rendkívül nehéz időszakában vállalta e felelősségteljes hivatalt. Követte atyai nagyapja szellemiségét, számos fejlesztést valósított meg abban a korban, amikor rombolás volt a világban. Művelt, önmagát nem kímélő igazi magyar úr volt, aki tisztelte és szerette a munkát, ha kellett kapát és kaszát ragadott és a lemondását követő évtizedekben alázattal viselte sorsát, az üldöztetést és a megalázást – hangsúlyozta Takács Árpád.
A kormánymegbízott kifejtette: az úr, a magyar úr, Beliczey Miklós világnézetének jelentős eleme volt. Jelentése nála több mint amit a lexikonokban olvashatunk. Illem, udvariasság és rend alapján álló tisztességes jellemű férfi. Számára a legfontosabb az állapotbeli kötelességek teljesítése volt, amelyre oly nagy szükségünk van ma is. Vagyis kötelezettségvállalás a közösség érdekében. Erre van szükség ma is, ezért törekszünk egy világos, koncentrált, fegyelmezett és professzionális közigazgatásra – tette hozzá Takács Árpád, majd kifejtette: Beliczey Miklós az ország német megszállásának napján, 1944. március 19-én mondott le tisztségéről. Nem vállalt sorsközösséget sem a fasizmussal, sem azt követően a kommunistákkal. Megmaradt az, ami volt: magyar úr! A kormánymegbízott beszédében utalt Beliczey Miklós nagyapjára Beliczey Istvánra is, aki többek közt meghonosította a megyében a dohánytermesztést, és sokat tett az árvízi védekezés és az öntözés területén is.
Nekünk folytatnunk kell az elődök munkáját. És erre minden lehetőségünk adott. Van tudásunk, szorgalmunk és akaratunk. Ha körülnézünk a megyében, akkor fejlesztések sorát látjuk. Modern városok program, amelynek keretében a Beliczey kúria is megóvásra kerül. Magyra falvak program, TOP-os források. Megújulnak az utak, hidak, a vasút, az oktatási és egészségügyi intézmények egyaránt. Békés megye be tudja bizonyítani, hogy a kormány korábban soha nem látott támogatásával – de saját jogon, saját akaratából és saját teljesítménye alapján érdemes a fejlődésre – húzta alá a kormánymegbízott.
A felújított termet Szigeti Antal békéscsabai római katolikus plébános szentelte fel, aki Szent Pál apostol szavait idézve úgy fogalmazott: „Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” Megyeri-Horváth Gábor Barcsay-díjas békéscsabai művész-tanár alkotását, Beliczey Miklós portréját Takács Árpád kormánymegbízott és Beliczey István, a volt főispán Németországban élő fia leplezte le.
Azok az államférfiak, élükön Horthy Miklós kormányzóval és tisztviselők, akik az ország román megszállásától a német, illetve szovjet megszállásig vezették Magyarországot, igenis csodát tettek. A trianoni békediktátum következtében darabokra szaggatott országba kellett ugyanis lelket lehelni és két gonosz között: a fasizmus és a kommunizmus között kellett egyensúlyozni – hangsúlyozta Bölcsesség, bátorság, becsület című előadásában dr. Varga István ügyvéd.
Dr. Varga István Beliczey Miklós 1941. november 23-án – Széchenyi István születésének 150 évfordulója alkalmából – elmondott beszédének dedikált példányával ajándékozta meg Beliczey Istvánt.
Beliczey Miklós szemrebbenés nélkül lemondott tisztségéről, amikor úgy érezte, hogy morálisan nem tehet mást és vállalta a száműzetést, pedig a haza szeretete és szolgálata a legfontosabb volt számára – mondta előadásában Harangozó Imre. A tanár, néprajzkutató azt is megemlítette, hogy szépapja Jeszenszky Ferdinánd dolgozott anno Beliczey István volt főispán birtokán. Úgy fogalmazott, hogy Beliczey Miklósnak sikerült embernek maradnia, és a terem névadása kapcsán kiemelte: egy olyan törzsökös Békés megyei társadalmi réteg kapott ezáltal teret, amelyről sajnálatos módon máig méltatlanul keveset beszélünk.
Dr. Erdész Ádám, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának igazgatója „Közigazgatás háborús körülmények között: Beliczey Miklós főispánsága” elnevezésű előadásában kitért arra, hogy éppen gondolkodásmódja, világnézeti beállítottsága miatt lehetett vonzó Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszternek és Teleki Pál miniszterelnöknek Beliczey Miklós, így eshetett rá a választás a főispáni tisztségben. Beliczey Miklós a háborús körülmények között is sokat tett a lakosság ellátásának javítása érdekében, valamint a szociális intézkedések terén, de hivatali időszakához kötődik a békésszentandrási duzzasztómű megvalósítása is. A történelem utólag azt is bebizonyította, hogy az a határozott, tiszta, férfias kiállás volt a helyes, amit Beliczey Miklós demonstratívan március 19-ére datált lemondásával képviselt – tette hozzá dr. Erdész Ádám.A történelmi hitelesség megtestesítője sokszor egy személy. Ma egy olyan főispánra, az édesapámra emlékezünk, aki nem volt hajlandó egy embertelen politikát kiszolgálni, és amikor már nem volt lehetősége ezt mérsékelni, lemondott – mondta pohárköszöntőjében Beliczey István.