Kivételes rokkantsági ellátás

Kivételes rokkantsági ellátás
● rokkantsági ellátás (C2, D, E)
●rehabilitációs ellátás ( C1)

Hatáskörrel rendelkező szervezet

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Illetékesség

Békés megye

Ügyintézés helye

5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4.

Ügyintézési idő

Hétfő 8-16; Kedd: nincs; Szerda - Csütörtök 8-13; Péntek 8-12 óra

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Adatlap a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez
Hatályos komplex minősítés. Ennek hiányában: Nyilatkozat a szakértői minősítéshez;ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából és orvosi dokumentumok;
Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya. A szociális és egyéb méltánylást érdemlő körülmények igazolására szolgáló iratok, csekkek, számlakivonatok, egyéb igazoló iratok.

Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

60 nap

Eljárás megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Személyesen a Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálaton.
Postai úton: 5601 Békéscsaba, Pf: 483., Az 5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati iroda postaládájába; Telefaxon: (66) 795-032;
Elektronikus úton a rehab@bekes.gov.hu e-mail címre.

Alapvető eljárások, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

1.Kérelem beérkezését követő 8 napon belül kiadandó értesítések:

- függő hatályú döntés,
- meghatározott esetekben idézés személyes megjelenésre a felülvizsgálat lefolytatásához,
- tájékoztató a komplex minősítési eljárás menetéről.
2. Biztosítási idő és az ellátás alapjául szolgáló pénzbeli egészségbiztosítási járulékok tisztázása.
3. A tényállás tisztázása után a jogosultsági feltételek megléte vagy hiánya alapján döntési javaslat előterjesztése, madj a döntés után érdemi határozat kiadása.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról, 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Adatlap a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez;
Tájékoztató az Adatlap kitöltéséhez

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint