Kivételes rokkantsági ellátás

● meghatározott minősítési kategóriák C2, D, E) fennállása esetén, illetve a C1-es minősítési kategória esetén, ha a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség

Békés megye területe

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Adatlap a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez;

Hatályos komplex minősítés;

Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya;

A szociális és egyéb méltánylást érdemlő körülmények igazolására szolgáló iratok, csekkek, számlakivonatok, egyéb igazoló iratok.

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Személyesen a Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodában;

Postai úton: 5601 Pf: 483.,

Az 5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati iroda postaládájába;
Telefaxon: (66) 795-032;

Elektronikus úton – KÉR-azonosító: KHIV BEK CSTF RSZO;

Hivatali kapu: BEMKHRSZSZ, KRID: 222097798.

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

1. Biztosítási idő és az ellátás alapjául szolgáló járulékok tisztázása.

2. A tényállás tisztázása után a jogosultsági feltételek megléte vagy hiánya alapján döntési javaslat előterjesztése, majd a döntés után érdemi határozat kiadása.

7. Ügyintézési határidő

60 nap.

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény;

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet.

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatványok

Adatlap a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez
Tájékoztató az Adatlap kitöltéséhez

10. Időpontfoglalás

Nincs lehetőség.

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs.

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.