Szakmai rendezvény a Kormányhivatalban
2018. február 13. 14:33

A Békéscsabai járás illetékességéhez tartozó települések polgármesterei, jegyzői és családsegítő munkatársai részére tartottak szakmai napot a Békés Megyei Kormányhivatalban. A rendezvény célja a Kormányhivatal szervezeti egységei és az érintett önkormányzati hatóságok, szervek közötti együttműködés erősítése volt.

A 2013. év január hó 1-jén megalakult járási hivatalok a szociális és gyámhatósági feladat- és hatásköreiket a települési önkormányzatok jegyzőitől vették át, és az ellátandó feladataik azóta is folyamatosan bővülnek. Az elmúlt öt év változásairól a Kormányhivatal és Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának vezetői tartottak előadásokat. Az eltelt időszak tendenciái és aktualitásai egyaránt szóba kerültek, különös tekintettel arra, hogy a meghívott vendégek a járási hivatali feladatellátás során mind a mai napig társhatóságok, együttműködő szervek.A szakmai napot dr. Krizsán Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója nyitotta meg. A szociális és gyámügyi terület kapcsán elmondta, érzékeny területről van szó, ahol nagyon fontos az önkormányzatok és a járási hivatalok közötti együttműködés fenntartása, egymás kölcsönös tájékoztatása. Az igazgató hozzátette, a hatóságok kapcsolódási pontjainak megerősítéséhez, valamint a jövőbeni stratégiák kidolgozásához szükséges az elmúlt évek tapasztalatainak kiértékelése és szakmai összegzése.

A meghívott és megjelent vendégeket köszöntötte Herczeg Tamás, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szociális tanácsnoka. Köszöntőjében hangsúlyozta, a magyar kormányzat kiemelkedően fontosnak tartja a szociális és gyámügyi területet, a családok és gyermekek védelmét. A legutóbbi KSH adatokra hivatkozva kifejtette, foglalkoztatottsági mutatók javulnak, a közfoglalkoztatás csökkenő tendenciát mutat, továbbá a házasságkötések száma növekvőben van.


A szakmai előadás részeként dr. Surányi-Vámos Viktória, a Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági Főosztályának főosztályvezetője tartottelőadást a szociális pénzbeli ellátások alakulásáról a járás vonatkozásában, az elmúlt három év tapasztalatairól, illetve tájékoztatást kapott a hallgatóság a családi csődvédelem (a „magáncsőd”) alapvető kérdéseiről.

Sódar Attila, a járási hivatalFoglalkoztatási Osztályának vezetője az álláskeresők számának alakulásáról, valamint a közfoglalkoztatásról, annak a nyílt munkaerő-piachoz való viszonyáról, a munkahelyteremtő támogatásokról tartott tájékoztatót.

A szakmai értekezleten Békéscsaba Város pénzbeli és természetbeli támogatórendszerét dr. Tőgye Ildikó, a polgármesteri hivatal osztályvezetője mutatta be, majd végül dr. Gulyás György, a járási hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztályának vezetője az állam által megelőlegezett gyermektartásdíj jogosultsági feltételekről, a nevelésbe vett, de nagykorúvá vált fiatal felnőttek által igényelhető otthonteremtési támogatás jogintézményéről tartott előadást.

A napirendi pont részét képezte a gyermekvédelmi jelzőrendszer együttműködési tapasztalatairól szóló tájékoztatás, illetve a 2017. évben bemutatott Békés Megyei Kormányhivatal Gyermekvédelmi Partnerségi Protokoll bevezetéséhez fűződő tapasztalatok kiértékelése is.

A szakmai napot dr. Marosvölgyi Emese hivatalvezető zárta, melynek során a jelenlévőket a járási hivatal szakmai együttműködésről támogatta.