Honvédelemért kitüntető cím a Szarvasi Járási Hivatal vezető-helyettesének
2018. május 16. 14:57

Honvédelemért kitüntető cím a Szarvasi Járási Hivatal vezető-helyettesének

A Honvédelem napja, május 21-e alkalmából ,,Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozat” elnevezésű kitüntetésben részesült kollégánk dr. Skorka András, a Szarvasi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese, a Járási Helyi Védelmi Bizottság titkára. Dr. Skorka András a kitüntetést május 15-én a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum épületében rendezett ünnepségen vette át.

Dr. Skorka András 2005 óta dolgozik a közigazgatásban, 2013 januárja óta vesz részt a védelmi igazgatás feladatellátásában. A Szarvasi Járási Helyi Védelmi Bizottság (HVB) titkáraként komoly erőfeszítéseket tett, hogy a HVB dokumentumrendszere és készültsége olyan szintet érjen el, amely alkalmassá teszi az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére, aktív és szakszerű bekapcsolódására a hazai honvédelmi igazgatási feladatok ellátásába. Az okmányrendszerek átdolgozásai során javaslataival, illetve észrevételeivel támogatta a HVB-ok munkavégzésének hatékonyságát és jogszerűségét. Széles látókörű munkavégzése kapcsán sokszor segítette tanácsaival, meglátásaival a Békés Megyei Védelmi Bizottság titkárságának honvédelmi munkáját.

Több alkalommal részt vett az Megyei Védelmi Bizottság (MVB) által szervezett gyakorlatok előkészítésében és lebonyolításában. A honvédelmi típusú feladatok előkészítésében konstruktívan segíti az MVB titkárságának tevékenységét.

A Szarvasi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesi teendői mellett a HVB titkárként jelentkező feladataira is kiemelt figyelmet fordított és fordít jelenleg is. Egyénisége, emberi magatartása példaértékű, a jó kapcsolatok kialakítására és fenntartására törekszik, amellyel megbecsülést és tekintélyt vívott ki mind maga, mind az általa képviselt szervezet számára.