Fontos a határidők ismerete
2017. január 31. 09:08

Fontos a határidők ismerete

Tájékoztatónk az agrártámogatásokról szóló hivatali iratok kézbesítéséről szól. Nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a támogatási eljárásokkal kapcsolatos határozatok, végzések átvétele a kézbesítési értesítőben foglalt határidőn belül megtörténjen. A postai és az elektronikusan küldemények esetében is érdemes ismerni a szabályokat.

A támogatási döntés az irat átvétele nélkül is kiválthatja az abban foglalt következményeket – kezdte tájékoztatását Dr. Rákóczi Attilát, Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának vezetője. Nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a támogatási eljárásokkal kapcsolatos határozatok, végzések átvétele a kézbesítési értesítőben foglalt határidőn belül megtörténjen. A postai és az elektronikusan küldemények esetében is érdemes ismerni a szabályokat.

Postai megküldés esetén, a posta a tértivevényes küldemény kézbesítését kétszer kísérli meg. A két kézbesítési kísérlet között, valamint a második sikertelen kézbesítési kísérletet követően öt munkanap áll az ügyfél rendelkezésére, hogy a postán átvehesse a küldeményt. Ha az átvételre ezen idő alatt nem kerül sor, az irat vonatkozásában a kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munkanapon úgynevezett kézbesítési vélelem áll be. A kézbesítési vélelem beállta következtében a hivatalnak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a döntést kézbesítettnek kell tekintenie és a kézbesítéshez kapcsolódó határidők kezdetüket veszik (például a fellebbezésre nyitva álló határidő). Ugyancsak kézbesítettnek minősül az az irat, amelynek átvételét az ügyfél megtagadja, vagy az a küldemény, amely „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza a hatósághoz. Ilyenkor már a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni az iratot.

Némileg eltérő szabályokat fogalmaz meg a jogszabály az elektronikusan kézbesített döntések vonatkozásában, amely szabályok miatt ezek kezelése, az átvétellel kapcsolatos eljárás fokozott figyelmet igényel az ügyfél részéről. Az agrártámogatások jelentős része vonatkozásában az elektronikus ügyintézés dominál, így a Főosztály ügyfélkörének különösen fontos, hogy ismerje az erre vonatkozó szabályokat.

Az ügyfélkapun keresztül elektronikus úton kézbesített irat az átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a központi elektronikus szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza. Amennyiben az átvétel öt naptári napon belül nem kerül visszaigazolásra, a hatóság az iratot ismételten megküldi az ügyfél értesítési tárhelyére. Ebben az esetben az elektronikus úton kézbesített hatósági irat vonatkozásában a kézbesítési vélelem az iratnak az értesítési tárhelyen történő ismételt elhelyezésétől számított ötödik napot követő munkanapon áll be. Kérjük, hogy a témában további információkért az érdeklődők keressék a Főosztály ügyfélszolgálatát telefonon (06/66/814-520) vagy személyesen (Békéscsaba, Temető sor 8).

Az ún. VP Agrár-környezetgazdálkodás támogatása, és a VP Ökológiai gazdálkodás támogatása jogcímek esetében a 2016. naptári évre vonatkozó gazdálkodási naplók elektronikus adatszolgáltatására 2017. március 01-éig van lehetőség. A nyomtatványt elektronikus formában, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz. Az ügyfelek az adatszolgáltatással kapcsolatban keressék a megyei Agrárgazdasági Kamara falugazdászait.

Támogatásokkal kapcsolatos információk kérdésekben forduljanak az ügyfelek bizalommal az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályhoz, de értékes, a főosztály tevékenységével is kapcsolatos híreket találhatnak a http://www.bekesijarasok.hu/kormanyhivatali-hirek internetes oldalon is.

(Békés Megyei Kormányhivatal, Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály)