Békési Kistérségi Társulás
2018. február 02. 15:29

Békési Kistérségi Társulás

Befejező állomásához érkezett a kistérségi társulások üléseinek látogatása. A Békési Kistérségi Társulás legutóbbi ülésén a Békés Megyei Kormányhivatal részéről jelen volt dr. Takács Árpád kormánymegbízott, dr. Rákóczi Attila főigazgató, valamint dr. Krizsán Anett igazgató.

A Társulást 9 település hozta létre 2004-ben, és céljuk a társult önkormányzatok közös érdekén alapuló önkormányzati, közszolgáltatási és területrendezési feladatok hatékony, gazdaságos megvalósítása.

 A napirendi pontok előtt dr. Takács Árpád kormánymegbízott köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatóját és igazgatóját.  Általános tájékoztatásában ismertette a 2017. évi szervezeti változásokat, kiemelve a korábbi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Békés megyei kirendeltségének Kormányhivatalba történt integrálását. A változások ismertetését követően hangsúlyozta, a kormányhivatal számára nagyon fontos, hogy szoros együttműködést, partnerségi viszonyt építsen ki a szakmai szervezetek és a felsőoktatási intézmények mellett a települési önkormányzatokkal is. Elmondta, jól működő helyi közigazgatás jól működő önkormányzatokat is kíván. A 2018 januárjától hatályba lépő általános közigazgatási rendtartás tekintetében különösen fontos, hogy Békés megyében is egységes jogértelmezés, joggyakorlat érvényesüljön államigazgatási, önkormányzati és köztestületi szinten egyaránt.

A kormánymegbízott kitért a kormányablakok kiemelkedő szerepére. Elmondta, a kormányablakok megnyitásával az állampolgárok több mint 2000 ügykörben vehetik igénybe a kormányablak szolgáltatásait. Hozzátette, hogy 2017 év végétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatai is jelen vannak 7 járás kormányablakaiban, így a békési kormányablakban is. Bejelentette, hogy 2018 első félévében a Békés Megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség támogatásával egy mobil kormányablak busz beszerzését tervezi, mely a jövőben a megye bármely pontján és rendezvényén meg tud jelenni.

A kormánymegbízott a megyei felsőoktatási intézmények jelentőségére is kitért. Mint elmondta, az egyetemek és főiskolák kiemelt szerepet töltenek be a megye szellemi, szakmai utánpótlásában, ezért nagyon fontos, hogy a kormányhivatal szoros együttműködést alakítson ki az oktatási intézményekkel.

Dr. Takács Árpád beszámolóját követően a társulási tagok kifejtették, mind a szakmai továbbképzések, mind a hatósági eljárások kapcsán jó tapasztalatokkal rendelkeznek, és a jövőre vonatkozólag is együttműködésükről biztosították a kormánymegbízottat.