A gyulai felsőoktatás ünnepe: terítéken a szociális munka egyházi tanítása
2019. január 30. 16:02

A Gál Ferenc Főiskola Gyula önkormányzatával közösen szerdán másodízben rendezte meg a Gyulai Felsőoktatás Napját. Ennek apropóján idén „A szociális munka egyházi tanítása – a gyermekvédelem a szociális képzésben” címmel rendeztek konferenciát, melyen dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-csanádi Egyházmegye megyéspüspöke úgy fogalmazott, hogy: „… az ember méltósága tiszteletet érdemel, Isten szemében minden személy méltósága egyenlő, ezért minden rászorulót segíteni kell.”
Idén fennállásának negyedszázados évfordulóját ünnepli a gyulai felsőoktatás, hiszen 1993-ban fogadott először hallgatókat a Gyulai Egészségügyi Főiskola. A városháza patinás dísztermében otthonra lelt rendezvényen részt vett dr. Kovács József országgyűlési képviselő, dr. Párducz László a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság, egy személyben a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete elnöke, illetve dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa, dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke is.
A megyéspüspök, aki egy személyben a Gál Ferenc Főiskola nagykancellárja köszönetet mondott Gyula városának, amiért fontosnak tartja és sokat tesz, komoly áldozatokat vállal a kultúra és a tudomány,a felsőoktatás érdekében.
- Szemantikai konferencia témája lehetne önmagában a furfangos címadás is, hiszen a szociális munka egyházi tana és szociális munka egyházi tanítása is benne van – világított meg egy mélyebb értelmezést is dr. Kiss-Rigó László.
A megyéspüspök elmondta: az egyház megalapítása óta, 2 ezer éve kötelességszerűen végzi a ma szociális munkának nevezett tevékenységet, az elesettek, gyengék, rászorulók gyámolítását, segítését. A szociális és gyermekvédelmi szakemberek a szociális háló „észrevétlen lyukait” foltozzák be, és az egyháznak, az egyházi intézményeknek van egy objektív, többlet eszköze: nevezetesen az, hogy más nézőpontból, más távlatból nem csak valóság egy szeletét, de az egészet átlátják. Beszédében – Kalkuttai Szent Teréz példáján keresztül – azt is kifejtette, hogy az egyház felekezeti hovatartozás nélkül segít valamennyi rászoruló, elesett emberen.
- Megérdemli ez a terület, hogy beszéljünk róla, de nem lehet eleget beszélni, hiszen az utógondozottakat is ide számítva jelenleg is 23 ezer gyermek él a gyermekvédelmi rendszeren belül. A kormány tavaly indította el a „Befogadlak” elnevezésű programot, s jövőre a nevelőszülői gyedet vezeti be – emelte ki köszöntőjében Fülöp Attila. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára úgy fogalmazott, hogy sok évszázados, évezredes szolgálatot folytat az egyház. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy célszerű lenne, ha ez a fajta gyulai kezdeményezés máshol is gyökeret eresztene.
„Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban.” – idézte Albert Einstein gondolatait dr. Görgényi Ernő, a házigazda Gyula város polgármestere, hozzátéve, hogy a gyulai felsőoktatás megalapozói is ilyen gondolkodásról tettek tanúbizonyságot. Az alapítók megtalálták azt a szakirányt, melynek stúdiumai mélyen gyökereztek a helyi társadalomban, amelyeket rá lehetett építeni a helyi tudásbázisra.- A szociális gondoskodás Gyulán – hasonlóan az ápolóképzéshez – nagyon nagy hagyományokkal bírt. Ne csodálkozzunk ezen, hiszen ha egy városban olyan emberek élnek, mint gróf Wenckheim Krisztina, aki a saját esküvőjén is másokra gondolt és 100 ezer forintos alapítványt hozott létre egy árvaház megalapítására – az sokáig nyomot hagy az egész település szellemiségén – idézte fel „az ország leggazdagabb árvájának” nemes lelkű cselekedetét a fürdőváros polgármestere, aki a szegények plébánosáról, boldog Apor Vilmosról, de a nép orvosaként emlegetett dr. Blanár Lászlóról és a gyulai közemlékezet által a nép ügyvédjeként megőrzött dr. Erdődi Lajosról is szólt beszédében.
„A szociális érzékenység és a szolidaritás nem baloldali értékek, hanem a legnemesebb polgári erények és kéz a kézben járnak a toleranciával, a türelmességgel” – nyomatékosította beszédében dr. Görgényi Ernő.
- A társadalmi felzárkózás stratégiájának alappillére a gyermekek és a gyermekeket gondozó családok megsegítése. Alapvető tétel, hogy a gyermekkorban van reális esély arra, hogy megállítsuk a szegénység újratermelődésének folyamatát, valamint az abból fakadó hátrányok halmozódását. Ez a vállalás kizárólag széles körű összefogással, illetve az oktatási intézmények, a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok, a civil szféra és természetesen az egyházak együttgondolkodásával és közös cselekvésével valósítható meg – húzta alá köszöntő beszédében dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója.
A konferencia résztvevőit üdvözölte dr. Vajda Károly, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem megbízott rektora, dr. Joób Máté egyetemi docens, lelkész-teológus, az Evangélikus Hittudományi Egyetem szupervizora és Czibere Károly, a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézet szociális vezetőképzésért felelős szaktanácsadója.
A Gál Ferenc Főiskola rektora, dr. Kozma Gábor által levezett rendezvényen előadást tartott Kothencz János, címzetes főiskolai tanár, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója és dr. Homoki Andrea intézetvezető docens, a Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar megbízott dékánja is.