Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés

Jogi segítségnyújtás

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény szerinti peren kívüli támogatás, valamint polgári vagy büntetőeljárásban biztosított ( peres) támogatás.

Peren kívüli támogatás: A jogi segítő jogi szolgáltatásának igénybevétele jogi tanácsadás vagy okiratszerkesztés céljából.

 A jogi segítségnyújtás célja, hogy az állam segítséget adjon mindazok jogainak érvényre jutásához, akik hátrányos helyzetükből adódóan erre nem lennének képesek.

A jogi segítségnyújtás iránti kérelem a járási hivatalokban nyújtható be, a kérelem az alábbi linken elérhető vagy a járási hivatalban kérhető: 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/df/73000/Jogi%20seg%C3%ADts%C3%A9gny%C3%BAjt%C3%A1s%20k%C3%A9relem%20nyomtatv%C3%A1ny_1.pdf

Kérelemre a járási hivatal jogi segítőt rendel ki, akit a jogi segítők névjegyzékéből az ügyfél választ ki.

A jogi segítő díját a vagyoni, jövedelmi helyzettől függően az állam vagy a kérelmező ügyfél viseli.

Jogi segítők: ügyvédek, illetve jogvédelemmel foglalkozó jogi segítő szervezetek

Áldozatsegítés:

 

Az áldozatsegítés feladata a bűncselekmények áldozatainak segítsége: az áldozati jogok érvényesülésnek elősegítése, illetve az áldozatok különböző formában történő támogatása űncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény alapján 

 Képtalálat a következőre: „áldozatsegítő támogatás rendszere”Az áldozatsegítő feladata, hogy feltárja, az áldozatnak milyen segítségre van szüksége ahhoz, hogy a bűncselekményt megelőző helyzete helyreállítható legyen, vagy ahol ez nem lehetséges, viszonylagos egyensúlyi helyzetet alakítson ki. Az azonnali pénzügyi segély indokoltságát a bűncselekmény elkövetése eredményeként bekövetkezett helyzet támasztja alá, illetve azzal összefüggésben adható. pl. gyógyszerkiváltás, esedékes ( de nem lejárt) közüzemi számlák kifizetése, utazási költség, ruhavásárlás fedezése érdekében.  

Az ügyfél a (nyomozó, szabálysértési) hatóság, bíróság, stb.  áldozattá válásról kiállított igazolással tud áldozatsegítésre irányuló kérelmet előterjeszteni a járási hivataloknál.

A kérelem az alábbi linken elérhető vagy a járási hivatalban kérhető:

http://igazsagugyihivatal.gov.hu/download/4/0e/21000/20151103%20A%2BB_k%C3%A9relemnyomtatv%C3%A1ny.pdf

 

A jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés ügyében az alábbi időpontokban és helyszíneken várják az ügyfeleket:Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Gyulai Járási Hivatal
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
5700 Gyula, Petőfi tér 3. fsz. 13.

08:00-16:00

08:00-13:00

nincs

08:00-16:00

08:00-13:00

Békési Járási Hivatal
5630 Békés, Kossuth u. 4.

08:00-12:00

08:00-12:00

12:30-16:00

12:30-18:00

08:00-12:00

Békéscsabai Járási Hivatal
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

08:00-12:00
12:30-17:00

08:00-12:00

08:00-12:00

08:00-12:00

08:00-12:00

Szarvasi Járási Hivatal
5540 Szarvas, Szabadság út 25-27. 321. iroda

08:00-12:00
13:00-15:00

08:00-12:00

08:00-12:00

08:00-12:00
13:00-15:00

08:00-12:00

Mezőkovácsházai Járási Hivatal
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 169.

08:00-12:00

08:00-16:30

08:00-12:00

08:00-16:30

08:00-14:00

Sarkadi Járási Hivatal
Jogi segítségnyújtás
5720 Sarkad, Szent István tér 7.

08:00-12:00
13:00-16:00

08:00-12:00

08:00-12:00

08:00-12:00
13:00-16:00

08:00-12:00

Sarkadi Járási Hivatal
Áldozatsegítés
5720 Sarkad, Veress S. u. 4.

08:00-12:00
13:00-16:00

08:00-12:00

08:00-12:00

08:00-12:00
13:00-16:00

08:00-12:00

Szeghalmi Járási Hivatal
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 4.

08:00-12:00
12:30-16:00

08:00-12:00

08:00-12:00

08:00-12:00
12:30-16:00

08:00-12:00

Gyomaendrődi Járási Hivatal
Áldozatsegítés
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

08:00-12:00
12:30-16:00

08:00-12:00

08:00-12:00
12:30-16:00

nincs

08:00-12:00

Gyomaendrődi Járási Hivatal
Jogi segítségnyújtás
Kormányablak Osztály
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

07:00-17:00

08:00-11:00

13:00-16:00

08:00-18:00

08:00-12:00

Gyomaendrődi Járási Hivatal
Jogi segítségnyújtás
Kormányablak Osztály -  Dévaványai Kormányablak
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

07:00-17:00

08:00-11:00

08:00-11:00

08:00-18:00

08:00-12:00

Orosházi Járási Hivatal
5900 Orosháza, Szabadság tér 3. I/11.

08:00-16:00

08:00-12:00

08:00-16:00

08:00-12:00

08:00-12:00