Jogalap nélküli ellátások visszafizetése

Jogalap nélküli ellátás visszafizetése iránti eljárás
(90 napon belül, ill. 90 napon túli felvett ellátások)

Hatáskörrel rendelkező szervezet

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Illetékesség

Békés megye

Ügyintézés helye

5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4.

Ügyintézési idő

Hétfő 8-16; Kedd: nincs; Szerda - Csütörtök 8-13; Péntek 8-12 óra

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ellátást folyósító szerv értesítése, a pénzintézet tájékoztatása, az elhalálozás tényét igazoló dokumentum.

Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

60 nap

Eljárás megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Az eljárás hivatalból indul.

Alapvető eljárások, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

1. A tényállás tisztázása érdekében új tény, adat felmerülése esetén a folyósító szerv ismételt megkeresése. 2. A helyi önkormányzat jegyzője útján az illetékes közjegyzőtől adatkérés. 3. 90 napon túli ellátás esetén a felróhatóság vizsgálata. 4. Határozat kiadása. 5. Véglegessé válás után a Követeléskezelő értesítése.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról, 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról, az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXII. törvény.

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Nincs központi nyomtatvány.

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség.

Igénybe vehető elektronikus programok elérése

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint