Hatósági bizonyítványok

Hatósági bizonyítványok

  • Álláskeresési nyilvántartás igazolás

  • Adatközlő lap a folyamatban lévő ellátás összegéről és várható időtartamáról

  • Aktív korúak ellátásának igényléséhez

Hatáskörrel rendelkező szervezet

 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal

Illetékesség

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (9) bekezdése szerint a foglalkoztatást elősegítő támogatással, valamint az álláskeresők ellátásával kapcsolatos hatósági ügyben - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - a kérelmező, pályázó ügyfél választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerint illetékes állami foglalkoztatási szerv jár el.

 

Ügyintézés helye

Részletesen itt

Ügyintézéshez szükséges
dokumentumok

  • Személyi igazolvány (útlevél, jogosítvány)

  • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

  • TAJ-kártya

Ügyintézés illetéke, igazgatási
szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

8 nap

Eljárás megindító irat (kérelem)

benyújtásának módja

Írásban, elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül), valamint személyesen kérelmezhető

Alapvető eljárások szabályok,ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A hatósági bizonyítvány kiadása az ügyfél kérelmére indul. A kérelem benyújtását követő 8 napon belül a hatóság rendelkezésére bocsátja a kért hatósági bizonyítványt.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok

jegyzéke

  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

  • A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Nincs letölthető nyomtatvány

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus

programok elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint (Ákr.)