Hatósági bizonyítvány kiemelt ápolási díjhoz

Hatósági bizonyítvány
a kiemelt ápolási díjra való jogosultság elbírálásához az ápolt egészségi állapotának igazolására szolgáló okirat

Hatáskörrel rendelkező szervezet

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Illetékesség

Békés megye

Ügyintézés helye

5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4.

Ügyintézési idő

Hétfő 8-16; Kedd: nincs; Szerda - Csütörtök 8-13; Péntek 8-12 óra

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Orvosi beutaló az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából megnevezésű nyomtatvány.

 

Egészségi állapotára vonatkozó összes eredeti orvosi dokumentáció.

 

Nyilatkozat a szakértői minősítéshez megnevezésű nyomtatvány.

 

Amennyiben foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e.

 

Amennyiben a komplex minősítése során szükségessé váló személyes megjelenését mozgás- vagy járóképtelensége akadályozza, ennek igazolásáról szóló kezelőorvosi (háziorvosi) igazolás.

 

A gondnok kirendelő gyámhivatali határozat.

Meghatalmazott által előterjesztett kérelem (és mellékletei) esetén szabályszerű meghatalmazás.

Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

60 nap

Eljárás megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Személyesen a Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálaton. Postai úton: 5601 Pf: 483., Az 5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati iroda postaládájába;
Telefaxon: (66) 795-032;
Elektronikus úton a rehab@bekes.gov.hu e-mail címre.

Alapvető eljárások, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

1. A hatósági bizonyítvány kiadása az ügyfél kérelmére indul. 2. A kérelem benyújtását követően megtörténik az ügyfél felülvizsgálatra történő idézése.
3. Amennyiben a kérelem benyújtása az előző megállapító vagy elutasító határozat jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül történik, az állapotváltozás előzetes minősítése szükséges. 4. A szakvélemény elkészülte után a hatósági bizonyítvány kiadása.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról, 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Kérelem a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához

Nyilatkozat a szakértői minősítéshez megnevezésű nyomtatvány

Tájékoztató hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemhez                                                                                    

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint