Hatósági bizonyítvány kiemelt ápolási díjhoz

Hatósági bizonyítvány: a kiemelt ápolási díjra való jogosultság elbírálásához az ápolt egészségi állapotának igazolására szolgáló okirat.

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése
Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség
Békés megye területe

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Orvosi beutaló az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából megnevezésű nyomtatvány;
Egészségi állapotára vonatkozó összes eredeti orvosi dokumentáció;
Nyilatkozat a szakértői minősítéshez megnevezésű nyomtatvány;
Amennyiben a komplex minősítése során szükségessé váló személyes megjelenését mozgás- vagy járóképtelensége akadályozza, e tényről kezelőorvosi (háziorvosi) igazolás;
A gondnok kirendelő gyámhivatali határozat;
Meghatalmazott által előterjesztett kérelem (és mellékletei) esetén szabályszerű meghatalmazás.

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja
Személyesen a Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodában;
Postai úton: 5601 Pf: 483.,
Az 5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati iroda postaládájába;
Telefaxon: (66) 795-032;
Elektronikus úton – KÉR-azonosító: KHIV BEK CSTF RSZO;
Hivatali kapu: BEMKHRSZSZ, KRID: 222097798

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege
Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
1. A hatósági bizonyítvány kiadása az ügyfél kérelmére indul
2.A kérelem benyújtását követően megtörténik az ügyfél felülvizsgálatra történő idézése.
3. A szakvélemény elkészülte után a hatósági bizonyítvány kiadása.

7. Ügyintézési határidő
60 nap

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet.

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatványok
Kérelem a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához
Nyilatkozat a szakértői minősítéshez megnevezésű nyomtatvány
Tájékoztatás hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemhez

10. Időpontfoglalás
Nincs lehetőség.

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése
Nincs.

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.