Hatósági bizonyítvány

Hatósági bizonyítvány: a komplex minősítés eredményének (az ügyfél egészségi állapota) igazolására szolgáló okirat

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség

Békés megye területe

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Orvosi beutaló az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából megnevezésű nyomtatvány;

Egészségi állapotára vonatkozó összes eredeti orvosi dokumentáció;

Nyilatkozat a szakértői minősítéshez megnevezésű nyomtatvány

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Személyesen a Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodában;

Postai úton: 5601 Pf: 483.,

Az 5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati iroda postaládájába;
Telefaxon: (66) 795-032;

Elektronikus úton – KÉR-azonosító: KHIV BEK CSTF RSZO;

Hivatali kapu: BEMKHRSZSZ, KRID: 222097798

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj.

 

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

1.A hatósági bizonyítvány kiadása az ügyfél kérelmére indul.
2.A kérelem benyújtását követően megtörténik az ügyfél felülvizsgálatra történő idézése.
3. A szakvélemény elkészülte után a hatósági bizonyítvány kiadása.

7. Ügyintézési határidő

60 nap

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet.

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatványok

Nyilatkozat a szakértői minősítéshez
Kérelem a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához
Tájékoztató hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemhez

10. Időpontfoglalás

Nincs lehetőség.

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs.

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.