Hatósági bizonyítvány

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Hatósági bizonyítvány
a komplex minősítés eredményének (az ügyfél egészségi állapota) igazolására szolgáló okirat

Hatáskörrel rendelkező szervezet

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Illetékesség

Békés megye

Ügyintézés helye

5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u.4.

Ügyintézési idő

Hétfő 8-16; Kedd: nincs; Szerda - Csütörtök 8-13; Péntek 8-12 óra

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Nyilatkozat a szakértői minősítéshez megnevezésű nyomtatvány

Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

60 nap

Eljárás megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Személyesen a Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálaton.
Postai úton: 5601 Pf: 483., Az 5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati iroda postaládájába;
Telefaxon: (66) 795-032;
Elektronikus úton a rehab@bekes.gov.hu e-mail címre.

Alapvető eljárások, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

1. A hatósági bizonyítvány kiadása az ügyfél kérelmére indul.
2. A kérelem benyújtását követően megtörténik az ügyfél felülvizsgálatra történő idézése.
3. Amennyiben a kérelem benyújtása az előző megállapító vagy elutasító határozat jogerőre emelkedését követő 12   hónapon belül történik, az állapotváltozás előzetes minősítése szükséges.
4. A szakvélemény elkészülte után a hatósági bizonyítvány kiadása.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról, 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

 Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Nyilatkozat a szakértői minősítéshez
Kérelem a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához
Tájékoztató hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemhez

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint