Harmadik országbeli állampolgárok

Harmadik országbeli állampolgárok, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek foglalkoztatásának bejelentése

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Illetékesség

A foglalkoztatás helye szerint illetékes, állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal

Ügyintézés helye

Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

A bejelentést a foglalkoztatás helye szerint illetékes kormányhivatalnak kell bejelenteni.
A kormányrendeletben meghatározott bejelentés személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmazza a foglalkoztatottak számát, életkorát, iskolai végzettségét, állampolgárságát, munkakörének FEOR számát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, a foglalkoztató statisztikai törzsszámát, továbbá arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszűnt.

Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

8 nap

Az eljárást megindító irat (bejelentés) benyújtásának módja

A foglalkoztató a küldeményeket e-Papír szolgáltatás útján nyújthatja be:  https://epapir.gov.hu/
Témacsoport:    Kormányhivatali ügyek
Ügytípus:     Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb    
                          állami foglalkoztatási feladatok
Címzett:    Illetékes kormányhivatal

Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A foglalkoztató az illetékes kormányhivatalnak küldi meg a bejelentésről szóló formanyomtatványt. A bejelentés megtörténtének tényét a foglalkoztatás helye szerint illetékes kormányhivatal igazolja.
A bejelentéshez mellékletet csatolni nem kell.
A bejelentés megtételéről a kormányhivatal 8 napon belül igazolást állít ki és azt megküldi a foglalkoztató részére. A bejelentésről szóló igazoláson fel kell tüntetni a kormányhivatal érkezés dátuma mellett a bejelentés keltét is, a könnyebb beazonosítás érdekében.
Amennyiben a bejelentés hiányos és a bejelentő hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a hiányt, a kormányhivatal a bejelentés nyilvántartásba vétele iránti kérelmet elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet.

A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI.28.) Korm. rendelet

Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány

Nincs

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

Az Ákr. szabályai szerint