Népegészségügyi Osztály / Gyulai járás

Illetékessége

-          gyulai járás: Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza
-          sarkadi járás: Sarkad, Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, Sarkadkeresztúr, Újszalonta, Zsadány
-          szeghalomi járás: Szeghalom, Füzesgyarmat, Körösladány, Vésztő, Bucsa, Kertészsziget, Körösújfalu
-          a nemdohányzók védelméről szóló törvény szerinti feladatok tekintetében országos illetékesség

A Népegészségügyi Osztály

ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat, így különösen:

a.   Egészségügyi igazgatási feladatok

1.   egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás lefolytatása és a működési engedély kiadása
2.   területi ellátással rendelkező házi- és fogorvos praxisjogok kiadása

b.   Védőnői szakfelügyelet, melyet a járási vezető védőnő lát el.

c.   Ápolási szakfelügyelet, melyet a járási vezető ápolónő lát el.

d.   Járványügyi tevékenység
  1. fertőző betegségekkel kapcsolatos feladatok
  2. oltóanyagokkal kapcsolatos tevékenység
  3. DDD (dezinfekció, dezinszekció,deratizáció) tevékenység

e.   Közegészségügyi tevékenység

1.   település- és környezet-egészségügyi feladatok
2.   kémiai biztonsággal kapcsolatos feladatok
3.   élelmezés-egészségügyi feladatok
4.   gyermek- és ifjúsághigiénés feladatok
5.   egészségfejlesztési feladatok

g. Magzatvédelmi törvényben meghatározott állami családvédelmi szolgálat működtetése

h.   Szakmai eljárásrendeknek és útmutatóknak megfelelően végzi az ellenőrzéseit és szakmai tevékenységét; végrehajtja az ellenőrzési és mintavételi terveket; országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést végez, nyilvántartást vezet és jelentést küld a jogszabályban meghatározott szakmai szervnek; végrehajtja az elrendelt belső ellenőrzéseket, közreműködik nemzetközi szervek által végrehajtott külső auditokon; ellátja a gyorsriasztási rendszerek üzemeltetésében jelentkező feladatokat.