Kormányablak Osztály / Gyulai járás

 Illetékessége:

-          gyulai járás: Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza

-          meghatározott ügyekben országos illetékesség

A Kormányablak Osztály ellátja
 1. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
 2. a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvényben, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvényben,
 3. a külföldre utazásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
 4. a közúti közlekedésről szóló törvényben, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben, a kötelező gépjármű- felelősségbiztosításról szóló törvényben, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvényben és azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
 5. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló Korm. rendeletben
 6. az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló Korm. rendeletben,
 7. az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
 8. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott feladatokat.
 
A Kormányablak Osztály részletes feladatai:
 1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek intézése a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAB rendelet) 1. mellékletében foglaltak szerint;
 2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek intézése a KAB rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint;
 3. A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok továbbítása a KAB rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint;
 4. A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt a KAB rendelet 4. mellékletében foglalt esetekben;
 5. A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások nyújtása intézése a KAB rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint;
 6. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek ellátása a KAB rendelet 6. mellékletében foglaltak alapján.
 
A Kormányablak Osztály eleki telephelye, mint okmányiroda - a kizárólag kormányablakban intézhető ügyek kivételével - ellátja a KAB rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott ügyeket.
 
Okmányirodai feladatkörbe tartozó ügyek:
 1. személyazonosító igazolvánnyal összefüggő ügyek
 2. lakcímügyintézéshez kapcsolódó ügyek
 3. útlevél ügyek
 4. vezetői engedély ügyek
 5. Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos ügyek
 6. egyéni vállalkozói nyilvántartásával összefüggő ügyek
 7. mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyek
 8. gépjárművekkel kapcsolatos ügyek
 9. ügyfélkapu regisztráció
A járási hivatal települési ügysegédje Elek, Kétegyháza és Lőkösháza településeken áll a lakosság szolgálatában a hét kijelölt napjain. Ezen kormányrendeletben meghatározott feladatai mellett, közreműködik a Kormányablak feladatainak ellátásában is.