Önkormányzati kapacitás-építés norvég‐magyar együttműködéssel
2015. május 27. 16:12

Önkormányzati kapacitás-építés norvég‐magyar együttműködéssel

 

A Kétegyházi Polgármesteri Hivatal, az Eleki Polgármesteri Hivatal, valamint a Gyulai Járási Hivatal közötti együttműködést elősegítő tréningen vettünk részt 2015. május 20-21-én.

 

2013. szeptember 25-én indult az „Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” című projekt (rövid neve: MANORKA - MAgyar NORvég KApcsolatok) egyik kiemelt célja az önkormányzati és járási hivatalok együttműködésének segítése a közigazgatási reform végrehajtása során.

 

E célkitűzés megvalósítása érdekében a projekten belül külön munkacsomag került kialakításra a „Járási és önkormányzati hivatalok együttműködésének erősítése”címmel.

 

A közigazgatás átalakítása alapvető változásokat hozott helyi szinten, kulcsfontosságúvá téve a járási hivatalok és az önkormányzatok partneri együttműködését. A MANORKA projekt járási munkacsomagjában elérni kívánt cél a norvégiai jó gyakorlatok megismerésén és a hazai érdekeltek közötti együttműködésen keresztül az önkormányzati és járási hivatalok közötti szervezett és informális együttműködési területek bővítése, elmélyítése.

 

A projekt keretei között 2015. február és 2015. június között 100 járásban szerveznek 2 napos tréningeket a járási hivatalok és az önkormányzatok vezetői és munkatársai részvételével. A települési önkormányzatok részére Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) pályázati felhívást írt ki képzésen való részvételre.

 

A képzésen többek között :

- helyzetfeltárás

- információ kezelési

- kommunikációs

- együttműködési és

- erőforrásbank gyakorlatokon vehettek részt kollégáink.,