Itt a nyári szünet, szükséges a nyári táborok bejelentése
2018. július 24. 12:23

Az iskolai szünidő kezdetével elindult a nyári táboroztatások időszaka is. A táborszervezőknek rendeleti előírás alapján a járási hivatalok felé szükséges bejelenteniük a táboroztatás tényét. Az ügyintézéshez használandó bejelentő lap honlapunkon elérhető.

 

A nyári táboroztatás bejelentésével kapcsolatos formanyomtatvány honlapunkon az alábbi linken érhető el, letölthető dokumentumként:
http://www.bekesijarasok.hu/storage/upload/mellekletek/1-sz-Bejelentlap-tboroztatshoz_kiegsztett.pdf
A bejelentő lap július elején újabb nyilatkozattal egészült ki arra vonatkozóan, hogy a táborban játszótéri eszközt, illetve mutatványos berendezést üzemeltetni kíván-e a táborszervező, vagy sem. A nyomtatványon emelett felsorolásra került az is, hogy az említett két kategóriába mely eszközök sorolhatóak.

A bejelentést követően a népegészségügyi hatóság végez helyszíni ellenőrzéseket. Fontos tudni, hogy a műszaki engedélyezési és fogyasztóvédelmi hatóság az illetékes a játszótéri eszközök és mutatványos berendezések ellenőrzésekor, ezért a jövőben ilyen jellegű ellenőrzésekre is lehet számítani. Az ellenőrzések célja a táboroztatás idején a közegészségügyi és biztonságossági feltételek teljesüléséről való meggyőződés, semmiképpen sem a táborok foglalkoztatási napirendjének akadályozása.

A táborszervezők figyelmét az alábbiakra szeretnénk felhívni a bejelentések ügyintézésével kapcsolatban:

  • a táboroztatás szezonális jellege miatt minden évben szükséges megtenni a bejelentést a tábor helyszínei alapján külön-külön, még akkor is, ha a táboroztatás minden évben ugyanazon a helyen történik.
  • amennyiben a tábor területén fürdőmedence is található, melyet a táborozók is használhatnak, úgy a medence közforgalmúnak minősül, ezért egyrészt a közfürdőkre vonatkozó előírásoknak kell eleget tenni, másrészt az üzemeltetőnek a fürdővíz minőségét akkreditált laboratóriummal szükséges vizsgáltatnia.

A hatósági munka fő célja továbbra is a megelőzés, az emberi egészség megőrzése és védelme érdekében a különböző kockázati tényezők (kémiai, fizikai, biológiai és egyéb, például műszaki biztonsági) egészségkárosító hatásainak elkerülése.