Iskolák közegészségügyi felmérése
2017. október 11. 14:00

Népegészségügyi szakterületen 2017. évi kiemelt munkatervi feladat az Országos Közegészségügyi Intézet által kidolgozott egységes felmérőlapok alapján az általános iskolákban végzett közegészségügyi ellenőrzés. 
A Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának illetékességi területén 22 általános iskola közegészségügyi körülményeinek felmérésére kerül sor.A felmérés során tapasztalt közegészségügyi hiányosságok iskolánként eltérőek voltak, az utóellenőrzés idejére megszüntetésre kerültek, ill. a fenntartók pályázat útján kívánják megoldani a közeljövőben.
 
A hiányosságok megszüntetésére tett kedvező intézkedések például: padozatcsere, szennyvízelvezető csőcsere, központi fűtés fűtőtesteken a védőtetők pótlása, természetes szellőztetést akadályozó elhanyagolt szomszédos ingatlan rendbe tétele, a testnevelési órákkal kapcsolatosan egységes belső szabályozás elkészítése hőségriadó esetére. Kémiai biztonság területén pótolták a veszélyes anyagokkal kapcsolatos bejelentést, intézkedések történtek a kémiai szertárban tárolt veszélyes anyagok megfelelő tárolásának biztosítása. Több iskolában sorra került az iskolaudvar kerítésének és az udvari padok megjavítása, tantermek és mellékhelyiség tisztasági meszelése, a folyosón lévő ivó kutak felszerelése, ill. a meglévők mázolása.