Hadingondozotti pénzellátások
2017. október 24. 10:00

Tájékoztatás a hadigondozotti pénzellátásokról.
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben foglaltak alapján igénybejelentés nyújtható be:
  • a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és a volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához az 1. § (1a) bekezdésében foglalt esetben (e törvényben megállapított feltételek alapján hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki katonai szolgálat során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett (a továbbiakban: hadirokkant), továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, hadigondozott családtagként, a 14/A. § szerinti volt hadiárvaként, a 15/A. § szerinti volt hadigyámoltként vagy volt hadigondozott családtagként kell gondozásba venni);
  • külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár esetében, a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag, és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához
  • a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához;
  • egyösszegű térítés megállapításához.

A fentiekben felsorolt igénybejelentések bármelyike a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII.31.) Korm. rendelet mellékletei szerinti, az igénybejelentés tartalmának megfelelő formanyomtatványon terjeszthető elő, melyek beszerezhetőek a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál, Gyulán a Gyulai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályán (5700 Gyula, Petőfi tér 3.).

2017. évben a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályához volt hadiárva rendszeres havi járadékának megállapítása iránt 16 kérelem érkezett, melyek közül 2 esetben az eljárás megszüntetésére, 10 esetben jogosultság megállapítására, 4 esetben a kérelem elutasítására került sor.

Volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapítására 13 kérelem irányult, melyből jogosultság eddig 3 ügyben került megállapításra, 8 esetben az eljárás megszüntetésre, 1 esetben a kérelem elutasításra került.

Hadiözvegy havi rendszeres járadékának megállapítására 2 kérelem került benyújtásra, mindkét esetben megállapításra került a jogosultság.

Egyösszegű térítés megállapítására irányuló kérelem 12 érkezett, melyek közül 1 esetben az eljárás megszüntetésre került, 8 ügyben a jogosultságot a hatóság megállapította, még 3 esetben a kérelem elutasítására került sor.