Az időskorúaknak nyújtható segítség formái
2018. augusztus 06. 10:54

Tekintettel arra, hogy a többgenerációs családmodell lényegében megszűnt, kiemelten fontos hogy a nyugdíjasoknak elérhetőek legyenek a mindennapi életvitelüket segítő, gondoskodást és felügyelet biztosító szociális szolgáltatások. A családok védőháló szerepének csökkenésével egyidejűleg, – különböző okok miatt – az idősek öngondoskodási képessége romlott, ez tovább súlyosbítja helyzetüket. A Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya illetékességi területén 18 szociális intézmény működik.

Magyarországon ma az idősek az otthonukban nyújtható, illetve a szakosított ellátási formák közül igénybe vehető ellátási formák közül választhatnak.

1. Alapszolgáltatás esetében az otthonukban élők segítése:

- A szépkorúak, térítés ellenében szociális étkeztetést igényelhetnek. A szolgáltató az ételek kiszállításáról is gondoskodik.

- Házi segítségnyújtás esetében a gondozók napi rendszerességgel látogatják meg a területükön az időseket. A látogatások és elvégzett feladatok dokumentáltak. A gondozás során gyógyszerfelírások, -kiváltások, takarítások, virágöntözések, illetve a napi szükségletek kielégítése szerepel.

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kapcsán a beszerelt eszköz segítségével kaphatnak gyors krízis vagy problémamegoldást az igénylők.

- Időskorúak nappali ellátása általában 8.00 –16.00 óra között nyitva álló intézményekben vehető igénybe, ahol létszámtól függetlenül társaságban tölthetik el a szabadidőt, felügyelet mellett.

- A tanyagondnoki szolgálat egy telefonos segítségnyújtást és személyes látogatást jelent, a tanyán élő emberek figyelemmel kísérése érdekében.

2. Szakosított ellátási formák, amelyek a családot elhagyók döntéseiben adnak lehetőséget: bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

- Időskorúak gondozóházában csak ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy évi időtartamra biztosítanak teljes körű ellátást az arra rászorulóknak, akik saját magukat ellátni képtelenek.  Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben, az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal meghosszabbítható.

- Idősek otthona: a valódi otthont váltja fel, 24 órás felügyeletet biztosítva. A kevés férőhely betöltöttsége miatt várólisták vannak. Ezekben a létesítményekben havi gondozási díj ellenében történik a lakhatás, nem kell szobát előre készpénzért megvásárolni. Szakosított formái is működnek páldául.: vakok, és gyengén látók otthona, pszichiátriai betegek otthona, mozgásukban korlátozott, mentálisan retardált emberek otthona, akik speciális ápolást és gondozást kapnak. Az idősek otthonának van hotelszolgálatot nyújtó formája is, de ott külön térítés ellenében lehet megvásárolni a kívánt lakrészt.

A Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának illetékességi területén működő 18 szociális intézményben folyamatosan ellenőrzik a minimális közegészségügyi feltételek mellett az ápolást, gondozást, élelmezést valamint az alkalmazott vegyszerek, fertőtlenítőszerek biztonságos felhasználását is vizsgálják.