Az elektronikus kereskedelem szabályai
2017. július 13. 11:02

Az elektronikus kereskedelem szabályai
Modern információs társadalmunkban egyre nagyobb teret kap életünkben az internet, hiszen azon keresztül szinte bármi elérhető, megtalálható. Ennek egyik meghatározó hatása társadalmunkra nézve, hogy a fogyasztási szokások is átalakulóban vannak, a fogyasztók vásárlásaik jelentős részét már nem is hagyományos módon (személyesen, üzlethelyiségekben) intézik, hanem interneten keresztül, köszönhetően az egyre növekvő online értékesítési felületnek.
Az online vásárlás – előnyei mellett – azonban számos kockázatot jelent a fogyasztók számára, miután a szerződő felek nincsenek személyesen jelen a szerződéskötés során. Ebben az esetben fennállhat annak a lehetősége, hogy a fogyasztó nem kellően tájékozott, és a szerződéskötés szempontjából jelentős információ hiányában köti meg a jogügyletet.
Ez az oka annak, hogy a távollévők közötti szerződések során a vállalkozó/vállalkozás és a fogyasztó viszonyában a jogalkotó a speciális szakismeret nélkül eljáró fogyasztó érdekében a másik fél számára rendkívül részletes tájékoztatási kötelezettséget ír elő, mind a szerződéskötést megelőzően, mind a szerződés teljesítés során.
Az elektronikus úton, webáruházakban történő vásárlás jogszabályi keretét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Korm. rendelet adja, melynek néhány pontjára az alábbiak szerint felhívjuk a figyelmüket:

Előzetes tájékoztatási kötelezettség:
- a vállalkozó/vállalkozás személyéről:
 • a szolgáltató nevéről,
 • vállalkozó/vállalkozás székhelyéről, telephelyéről,
 • e-mail címéről, egyéb elérhetőségéről,adószámáról,
 • a szolgáltatót regisztráló hatóság megnevezésről és regisztrációs számáról,
 • a tevékenység engedélyezésről,
 • a magatartási kódexre vonatkozóan,
 • a tárhely szolgáltató adatairól.
- az elektronikus szerződés megkötéséről:
 • az általános szerződési feltételekről – ÁSZF
 • a szerződéskötés lépéseiről,
 • a szerződés alakiságáról, iktatásáról és utólagos hozzáférésről,
 • az adatbeviteli hibák javításáról,
 • a szerződés nyelvéről,
 • a szerződéskötés technikai feltételeiről.
- a szerződés tartalmáról és teljesítéséről:
 • a termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól,
 • az áru vagy szolgáltatás ellenértékéről,
 • az ellenértéken felüli (különösen a fuvardíjról vagy postaköltségről) költségekről,
 • a teljesítés (fizetés, szállítás) feltételeiről.
- az egyes termékek tekintetében kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról:
 • a fogalmakat pontosan és megfelelően kell használni, a különbség a fogyasztók számára világos és egyértelmű legyen.
- a panaszkezelési és vitarendezési mechanizmusról, egyéb előzetes tájékoztatási kötelezettségekről:
 • a panaszkezelési és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról – pl. békéltető testületek.
 • pl. ügyfélszolgálatról, stb.
- a fogyasztókat megillető elállási és felmondási jogukról:
 • Az indokolás nélküli elállási jog termék vásárlása esetén illeti meg a fogyasztót – ezen jogával élve a fogyasztó a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szünteti meg – 14 nap.
 • Az indokolás nélküli felmondási jog a fogyasztót kizárólag szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések vonatkozásában illeti meg – 14 nap.
 • Az elállási idő vagy a felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik, amennyiben a fogyasztó az elállási vagy felmondási jogáról nem kapott tájékoztatást.
 • Az elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló előzetes tájékoztatást is kell adni a fogyasztók számára – pl. a visszaküldés költségét a fogyasztónak kell viselnie, visszatérítés ideje, módja, az elállási és felmondási jog alóli kivételszabályok, stb.
Fontos tudnivalók:
Elektronikus úton, webáruházakban történő vásárlás során létrejött szerződések a jogszabály alapján távollévők között kötött szerződésnek minősülnek.
Az interneten keresztül történő vásárlás esetén a fogyasztó tesz a kereskedőnek ajánlatot, a szerződés pedig a kereskedő elfogadó nyilatkozatával jön létre, nem pedig a fogyasztó megrendelésével.
Elektronikus úton történő vásárlás előtt fontos a honlapon fellelhető információk ellenőrzése (ÁSZF, vásárlási feltételek, szállítás, stb.), a szolgáltató beazonosítása és nagyon fontos a rendeléskori állapot lementése.
 
A fogyasztóvédelmi hatóság 2017-ben is kiemelt figyelmet fordít az elektronikus kereskedelem ellenőrzésére, különösen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárására. A jogkövető kereskedők munkáját és a tudatos fogyasztók vásárlásait a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/ honlap működtetésével szeretné megkönnyíteni, amely szemléletesen mutatja be az online kereskedelemmel kapcsolatos legfontosabb fogyasztóvédelmi előírásokat, tudnivalókat.
 
További tájékoztatást a fogyasztók Szécsiné Varga Julianna fogyasztóvédelmi szakügyintézőtől, a 06/66/795-064 vagy a 06/20/333-5242 telefonszámon kérhetnek vagy a témában hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályát (5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4., Pf.: 284, Telefon: +36 66 546-150, +36 66 546-151, Fax: +36 66 546-140, E-mail: fogyved@bekes.gov.hu ) is kereshetik.