Amit az ápolási díj felülvizsgálatáról tudni kell
2018. május 25. 12:04

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja.

 

 

 

Ha ennek során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja a hatóság.
Ha az ápolást végző személy az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, úgy az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni. A törvényben meghatározott esetekben pedig a hatóság döntésének véglegessé válásától számított 6 hónapon belül ismételten nem állapítható meg a jogosultság.

A felülvizsgálati eljárás indításaként a hatóság az ügyfélnek egy felülvizsgálati adatlapot küld az eljárás megindításáról szóló értesítés mellékleteként. Az értesítésben a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét, hogy annak közlését követően 15 nap áll rendelkezésére a kitöltött felülvizsgálati adatlap hivatalhoz történő visszajuttatására. A 15 napos határidőre fokozott figyelmet szükséges fordítani. Annak be nem tartása ugyanis az ellátásra való jogosultság megszűnését vonhatja maga után, illetve azt, hogy az ápolási díj a jogosultságot megszüntető döntés véglegessé válásától számított 6 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

Amennyiben az ügyfél az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulaszt, úgy igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy a határidő utolsó napjától számított, az igazolni kívánt eljárási cselekményre előírt határidővel megegyező időtartamon, de legfeljebb 45 napon belül lehet előterjeszteni. A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, ha ennek feltételei fennállnak.