Aktív korúak ellátásával kapcsolatos változások
2018. június 08. 07:50

Idén január 1-jétől az aktív korúak ellátására, ezzel egyidejűleg az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság megállapításához kapcsolódó jövedelemhatár a 2017-es évhez képest 3 százalékkal emelkedett, így több családban élő szerezhet jogosultságot.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37. § (4) bekezdése alapján „Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (e § alkalmazásában: nettó közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90 százalékának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95 százalékának szorzatával.”

További változás az aktív korúak ellátására való jogosultság szüneteltetésével és megszüntetésével kapcsolatban, hogy akinek az aktív korúak ellátása keretében nyújtott ellátása egy évet meghaladóan egybefüggően szünetel, annak az ellátásra való jogosultságát, az egy év leteltét követő nappal a hatóság (járási hivatal hatósági osztálya) megszünteti. Ezzel az ügyfelek és a hatóságok számára is egyszerűbbé és átláthatóbbá vált az eljárás illetve az ügyintézés, mivel akinek – éveken keresztül közfoglalkoztatásban való részvétel miatt – eddig szünetelt az ellátása, és bejelentési kötelezettsége volt a járási hivatal hatósági osztálya irányába, annak ezután csak a foglalkoztatási osztálynál van együttműködési kötelezettsége.