A középiskolák kémiai biztonságának felmérése
2018. szeptember 17. 13:52

A középfokú oktatási intézmények közegészségügyi helyzete, illetve a változások megítélése érdekében, egységes szempontrendszer alapján, ötévente felmérés készül. A felmérés részeként a kémiai biztonságra vonatkozó adatokat is összegyűjtik.

A Gyulai Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 4 gimnázium és 6 szakközépiskola, illetve szakiskola működik. Klasszikus kémia óra a gimnáziumokban van, a tanulók a „komplex természettudományi modul” kereteiben pedig a szakközép- és szakiskolákban találkoznak kémiaoktatással.

A gimnáziumok kémia tanárai elmondták, azokban az esetekben, amikor nem kísérleteznek az órákon, igyekeznek videókkal szemléltetni az elméleti tananyag gyakorlati részeit. A járási hivatal illetékességi területén van olyan intézmény, ahol számottevő vegyi anyaggal rendelkeznek a kémia szertárban, s természetesen külön vegyésztechnikust alkalmaznak, aki előkészíti az órai kísérleteket, és felügyeli az egész kémia szertárat. A kémiai biztonság az intézményekben messzemenően garantált. Valamennyi gimnáziumban folyik kémiaoktatás, a kémia szertárok pedig minimális mennyiségben, s megfelelően csomagoltan, címkézetten és tároltan rendelkeznek olyan anyaggal, mely egyáltalán kockázatot jelenthet. Az ilyen anyagokat felhasználó intézmények – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – rendelkeznek a biztonsági adatlapokkal, valamint kémiai kockázatértékelési dokumentációval is.