A helyes élelmiszerhulladék kezelési gyakorlat
2018. augusztus 14. 15:00

Az afrikai sertéspestis (ASP) megelőzése és korai felismerése érdekében kiadott országos főállatorvosi határozat előírja minden megye részére az illetékességi területén található szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatóknál képződő élelmiszerhulladék (moslék) kezelésével kapcsolatos teendőket.

Ennek értelmében az olyan vállalkozások esetében, amelyek rendszeresen fogadnak afrikai sertéspestissel fertőzött országokból érkező vendégeket, ellenőrizni kell a képződött élelmiszer hulladékok kezelésének gyakorlatát. A vonatkozó rendelet értelmében a keletkezett élelmiszerhulladék, állati melléktermék gyűjtését és tárolását úgy kell megoldani, hogy az élelmiszereket és a környezetet ne szennyezhesse. A keletkezett hulladék megfelelő hőmérsékleten történő tárolásáról is gondoskodni kell.

Épületen belüli hulladék, állati melléktermék gyűjtése céljára fedéllel ellátott edény szükséges, lábpedálos vagy billenő fedeles edény használata javasolt. A gyűjtő edényekben felgyülemlett hulladékot, állati mellékterméket a lehető leghamarabb el kell távolítani azokból a helyiségekből, ahol élelmiszer található. Ez történjen legalább naponta. Az elszállítandó hulladék, állati melléktermék időszakos tárolását épületen kívül, vagy külön erre a célra használt tároló helyiségben szükséges megoldani. Ilyen célra, résmentesen csukható, javasoltan zárható tartály, vagy zárható helyiség használható. A gyűjtő edények és tároló tartályok rés- és szivárgásmentes kialakításúak, tisztíthatóak és fertőtleníthetőek, vagy egyszer használatosak legyenek.

A konyha főzőterében, cukrászati és hidegkonyhai részében csak lábbal nyitható fedelű gyűjtőedényt szabad elhelyezni a technológiai hulladékok gyűjtésére.
Az állatok etetésére szánt, állati eredetű terméket tartalmazó étkezési hulladék (moslék) tárolására hűtőberendezés vagy hűtőhelyiség használata javasolt. A tároló tartályok, konténerek részére szennyvízelvezetési lehetőséggel kialakított helyiséget vagy helyet kell kialakítani úgy, hogy az tisztán tartható, és állatoktól és kártevőktől mentes legyen. Padozatát, falait mosható burkolattal kell kialakítani.

Moslékot a felhasználására engedéllyel rendelkező személyeknek, vállalkozásoknak át lehet adni. Az átadott étkezési hulladékról a vendéglátó nyilvántartást köteles vezetni. Az átadott moslékot a belföldi szállítás során a vonatkozó rendelet mellékletében meghatározott – vagy attól formailag eltérő, de minden tatalmi elemét magában foglaló – kereskedelmi okmány kell kísérje. Az okmányt három példányban kell kiállítani, a kitöltés a vendéglátó kötelezettsége, azt az átadás helyszínén az átadó és a szállító is aláírja. A kereskedelmi okmányt 2 évig meg kell őrizni.