A Fogyasztók Világnapja - Ünnepeljünk együtt!
2018. március 10. 10:22

A Fogyasztók Világnapja - Ünnepeljünk együtt!

Március 15-e nem csak Nemzeti Ünnepünk, hanem a Fogyasztók Világnapja is már 1983 óta, melyet a világ egyre több országában ünnepelnek.

 

 

A fogyasztói jogok védelmét első alkalommal John F. Kennedy amerikai elnök fogalmazta meg nyilvánosan 1962. március 15-én, melynek tiszteletére, azóta ezen a napon tartják a Fogyasztók Világnapját.
 
Kongresszusi nyilatkozatában elmondta, hogy „A fogyasztó fogalma mindannyiunkat magában foglalja. A fogyasztók a legnagyobb gazdasági csoport, melyet majdnem minden köz- magánjellegű gazdasági döntés érint és befolyásol. Mindazonáltal az egyetlen fontos csoport, melynek véleményét gyakran nem hallják meg.” Továbbá kihirdette a négy alapvető fogyasztói jogot (a biztonsághoz, az információhoz, a választáshoz és a képviselethez való jog) összefoglaló történelmi nyilatkozatát. Ez volt tehát az első olyan alkalom, hogy bármely politikus ilyen alapelveket fogalmazott meg a fogyasztók védelmével kapcsolatban.
 
Ennek a nyilatkozatnak köszönhetően került nemzetközileg elismerésre a kormányok és az Egyesült Nemzetek Szervezete által az a tény, hogy minden állampolgár fogyasztóként alapvető jogokkal rendelkezik. Az évek folyamán ezeknek a jogoknak száma nyolcra szaporodott, alapját képezve a Fogyasztóvédelmi Világszervezet (Consumers International – CI), valamint Magyarországon a fogyasztóvédelmi szervezetek munkájának.

A nyolc fogyasztóvédelmi alapjog
1. Az alapvető szükségletek kielégítéséhez való jog. – Alapvető szükségletek
         Alapvető termékekhez és szolgáltatásokhoz, így az elegendő élelmiszerhez, ruhához, otthonhoz, alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, higiéniához való hozzáférés joga, hogy mindenki teljes körűen részt vehessen a társadalom életében.
2. A veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga. - Biztonság
         Jog az egészséget vagy az életet veszélyeztető termékek, termelési folyamatok és szolgáltatások elleni védelemhez. A fogyasztói termékeket előállító vállalatoknak biztonsági és teljesítményvizsgálatokat kell végezniük, mielőtt termékeik piacra kerülnek.
3. A megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga. - Információ
         Jog az információhoz – ide értve az alapanyagokat, a vegyianyag-tartalmat, a szükséges elővigyázatossági lépéseket, a mellékhatásokat (ha vannak ilyenek), a korlátozó intézkedéseket és a lejárati időt is – a jól informált döntéshozás, és a tisztességtelen vagy félrevezető reklámozás és címkézés elleni védelem érdekében.
4. A különféle termékek és szolgáltatások közötti választás joga. - Választás
         Jog a versenyképes áron, kielégítő minőségben kínált termékek és szolgáltatások sorából való választás lehetőségéhez.
5. A kormány irányelveinek meghatározásába és a végrehajtásba való beleszólás joga. - Képviselet
         Jog a fogyasztói érdekek képviseletéhez a törvényhozásban és a végrehajtásban, valamint a termékek és szolgáltatások kifejlesztésében.
6. A jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog. - Kárpótlás
         Jogos panaszok esetén a korrekt kárpótláshoz való jog, beleértve a félrevezetés, a rossz minőségű, selejtes termékek és a nem kielégítő szolgáltatások miatti kompenzációt.
7. A tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához való jog. - Oktatás
         Jog a megfelelő tudás és képességek megszerzéséhez, amelyek a termékeket és szolgáltatásokat illető jól informált, magabiztos döntések meghozatalához szükségesek, beleértve az alapvető fogyasztói jogok és azok alkalmazási lehetőségeinek ismeretét is.
8. Jog az egészséges és elviselhető környezetben való élethez. – Egészséges környezet
Jog az egészséges környezethez, amely sem nem fenyegető, sem nem veszélyes, és amely lehetővé teszi a jelen és jövő generációk méltóságteljes életét és jóllétét.
 
A mai világban fogyasztónak lenni – valljuk be – nem könnyű dolog. A vásárlók olyan választékkel szembesülnek, hogy a megalapozott vásárlás elkerülhetetlen feltétele manapság a tudatosság, melynek egyik forrása lehet a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/fogyasztovedelmi_ABC honlapon elhelyezett tudástár.

Nem mindegy ugyanis, hogy ugyanazt a terméket megvehetjük más helyen olcsóbban is, viszont mérlegelni érdemes, hogy ugyanazt a minőséget kapjuk-e az alacsonyabb árért (nem hamisított-e a termék), hogy ugyanolyan jótállási-szavatossági feltételeket biztosítanak-e hozzá (ami amúgy alapvetően megillet minket), vagy akár megbízható szervizháttérrel rendelkeznek-e.
 
A fogyasztónak mára már speciális jogszabályi előírások támasztanak védelmet; kormányzati szintű döntések, hatósági fellépés, civil fogyasztóvédelmi szervezetek sokasága biztosítja azt, hogy a lehető legkevesebb érdeksérelem érje a vásárlókat. Ennek ellenére azonban szükséges és elkerülhetetlen továbbra is, hogy a fogyasztók előre felkészülten, tudatosan, körültekintően járjanak el vásárlás előtt, közben és utána.
 
A www.bekesijarasok.hu oldalon 2017. március 5. napján megjelent tájékoztatásunkban hírt adtunk arról, hogy 2017. január 1. napjától már mind a 197 járási hivatalban – így a Gyulai Járási Hivatalban is – elérhető a fogyasztóvédelem, megteremtve annak feltételét, hogy a fogyasztók a lakóhelyükhöz legközelebbi hivatalban intézhessék fogyasztóvédelmi ügyeiket, kérhessenek tanácsot, mielőtt például a minőségi kifogással érintett cipőt visszavinnék a kereskedelmi egységbe.

További tájékoztatás a fogyasztók, a vállalkozók/vállalkozások a Gyulai Járási Hivatalnál Szécsiné Varga Julianna fogyasztóvédelmi szakügyintézőtől a 06/666795-064 vagy a 06/20/333-5252 telefonszámon kérhető.