Építésügyi Osztály / Gyulai járás

Illetékessége:

-          gyulai járás: Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza
-          sarkadi járás: Sarkad, Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, Sarkadkeresztúr, Újszalonta, Zsadány
-      mezőkovácsházai járás: Mezőkovácsháza, Battonya, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Dombegyház, Kevermes, Almáskamarás, Dombiratos, Kaszaper, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza


Az Építésügyi Osztály

ellátja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági valamint építésfelügyeleti hatósági feladatokat, így különösen

 
a.   építésügyi hatósági feladatkörben

1. eljár kormányrendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben
2. eljár összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben
3. a kihirdetett veszélyhelyzetben megteszi a szükséges építésügyi hatósági intézkedéseket és eljár a veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyben
4. ellátja az integrált eljárásban lefolytatott építésügyi hatósági eljárás során, a külön jogszabály szerinti közreműködői vagy társhatósági feladatokat
5. más első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben építésügyi hatósági eljárást folytat le és építésügyi hatósági intézkedéseket tesz;

 

b. építésfelügyeleti hatósági feladatkörben

1. ellátja az építési folyamat felügyeletét
2. ellenőrzi az építmény műszaki állapotát
3. feltárja a szabálytalan építkezéseket
4. építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági eljárásokat folytat le
5. a helyszínen ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet
6. a jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést és eljárást folytat le
7. az építésügyi monitoring igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le
8. az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg
9. szakhatósági eljárást folytat le, szakkérdést vizsgál.

 

Az Építésügyi Osztály szervezeti keretein belül történik a Nemzeti Energetikai Hálózattal kapcsolatos feladatok körében, az energiahatékonyságról szóló törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feladat- és hatáskörökbe tartozó feladatok ellátása.

Ingyenes energetikai szakmai tanácsadás, segítségnyújtás, tájékoztatás közintézmények, vállalkozások és a lakosság számára.