Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály / Gyulai járás

Illetékessége:

-          gyulai járás: Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza
-          sarkadi járás: Sarkad, Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, Sarkadkeresztúr, Újszalonta, Zsadány


Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

ellátja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben, és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat, melyek különösen:
 1. ételmérgezés, élelmiszer-eredetű megbetegedés gyanújának bejelentése alapján a szükséges intézkedések megtétele
 2. 2.   közterület használati engedélyekhez szakvélemények kiadása
 3. 3.   engedély kérelmekkel, rendezvény bejelentésekkel kapcsolatos feladatok
 4. élelmiszerek elsődleges betárolási helyével kapcsolatos feladatok
 5. kistermelők nyilvántartásba vétele, hatósági állatorvosi bizonyítványok kiadása
 6. állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos ügyek
 7. állatbetegségek, zoonozisok bejelentésének fogadásával kapcsolatos feladatok
 8. 8.   zárlat alá vont területekről történő szállításokkal kapcsolatos feladatok, igazolások kiadása
 9. méz szállításokkal kapcsolatos feladatok, igazolások kiadása
 10. betegség mentességi kérelmekkel kapcsolatos feladatok, igazolások kiadása (TBC, Brucella, IBR, VD, Aujeszky, PRRS, Leptospira, stb.)
 11. határszolgálat bejelentése alapján élelmiszer (állati, növényi) és élőállat szállítmány ki- és bejövő forgalmának átvizsgálása
 12. állami támogatásokhoz igazolások kiadása
 13. karantén kérelmekkel kapcsolatos feladatok
 14. RASFF gyorsriasztási rendszeren keresztül érkező bejelentések esetén szükséges intézkedések megtétele
 15. bejelentés köteles élelmiszer előállítók nyilvántartásba vétele
 16. monitoring programok végrehajtása, és az azt követő intézkedések megtétele
 17. engedélyköteles élelmiszer-előállító egységek ellenőrzése
 18. takarmány-ellenőrzési feladatok
 19. vásárok, piacok nyilvántartásba vétele
 20. Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) állomány nyilvántartás
 21. TRACES rendszer működtetése
 22. fogyasztóvédelmi ellenőrzésekben közreműködés
 23. építéshatósági eljárásokban közreműködés
 24. állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi tevékenysége során szakhatóságként történő közreműködés
 25. vis maior elismerésére irányuló eljárásokban az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörbe tartozó szakhatósági feladatokban közreműködés.
 26. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésével és kifizetésével kapcsolatos feladatok
 27. sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások igénylésével és kifizetésével kapcsolatos feladatok
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt vezető járási főállatorvos szakmai feladatkörében:
 1. megállapítja a hatósági állatorvos, állategészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, minőségellenőrzési, illetve a takarmány-ellenőrzési feladatokat ellátó felügyelő működési területét és feladatait; irányítja és ellenőrzi e feladatok ellátását
 2. kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, működési területét és meghatározza feladatait
 3. feladatainak ellátására sürgősségi elérhetőségi szolgálatot szervez
 4. elrendeli a járványveszély esetén szükséges járványügyi intézkedéseket, továbbá a közcélú igénybevételt, az elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, valamint állati eredetű melléktermékek, fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét, az állat-egészségügyi programok végrehajtását
 5. gondoskodik a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséről
 6. ellenőrzi törvényességi szempontból a szolgáltató állatorvosok tevékenységét
 7. az országos főállatorvos rendelkezéseivel összhangban gondoskodik a járványügyi intézkedések megtételéről, a vakcinázásról, a gyógykezelésről, a magán-állatorvosok közcélú igénybevételéről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény szerinti intézkedések végrehajtásáról
 8. gondoskodik az országos főállatorvos járványügyi, vagy más kiemelt jelentőségű okból azonnali intézkedést igénylő esetben kiadott utasításainak végrehajtásáról
 9. megteszi a szükséges intézkedéseket élelmiszerlánc-esemény esetében
 10. szükség esetén gondoskodik a hatósági állatorvos útján az állat-egészségügyi szolgáltatások végzéséről
 11. engedélyköteles élelmiszer-előállító egységek ellenőrzése
 12. Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) állomány nyilvántartás
 13. TRACES rendszer működtetése
 14. építéshatósági eljárásokban közreműködés
 15. vásárok, piacok nyilvántartásba vétele
 16. állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi tevékenysége során szakhatóságként történő közreműködés.