Középiskolai fogyasztóvédelmi előadások
2018. január 04. 15:56

A Gyomaendrődi Járási Hivatal a fogyasztóvédelmi feladatok ellátása során kiemelt figyelmet fordít a tudatos fogyasztói magatartás kialakítására minden korosztályban, melynek során a 2016/2017. tanévben elkezdett, diákoknak szóló tájékoztató fogyasztóvédelmi előadások a 2017/2018. tanévben a Gyomaendrődi Járási Hivatal illetékességi területén lévő középiskolákban folytatódtak.

A középiskolák és a Gyomaendrődi Járási Hivatal együttműködésének keretein belül 2017. év őszén a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégiumban, valamint Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiumában a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását szolgáló fogyasztóvédelmi előadások megtartására került sor.

Az előadások célja, hogy a tanulóknak bemutatásra kerüljenek a mindennapi életben használatos fogyasztóvédelmi szabályok, továbbá, hogy a tanulók megismerkedjenek a vásárlásaik során biztosított jogaikkal, lehetőségeikkel.

Az előadások a középiskolákban is három témakört öleltek fel. Az árfeltüntetés és árfelszámítás témaköre érinti a helyes árfeltüntetés és árfelszámítás szabályait, az egységár szerepét, jelentőségét. A szavatosság és jótállás témaköre segítséget ad a szavatosság, jótállás megkülönböztetéséhez, továbbá iránymutatást ad a szavatossági, jótállási jogok érvényesíthetőségének szabályairól. Az internetes vásárlás témaköre a körültekintő, tudatos vásárlói magatartásra hívja fel a figyelmet, kitérve az internetes vásárlás előnyeire, hátrányaira, továbbá a vásárlókat érintő jogszabályi rendelkezésekre.

Az előadások alatt és után lehetőség volt hozzászólni, véleményt nyilvánítani, kérdezni. Az előadások során feltett kérdések elsősorban az internetes vásárlással voltak kapcsolatosak.

 A fogyasztói jogokról, lehetőségekről szóló előadásokkal a járási hivatal hozzá kíván járulni a tudatos fogyasztói magatartás megteremtéséhez.