Idén is folytatódik a nyári diákmunka program
2018. június 07. 07:19

Térségünkben a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának megvalósításával „Nyári diákmunka 2018.” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indítunk, várhatóan 200 diák számára.

A korábbi években a nyári diákmunka programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye lehetett. Idén azonban, az ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság és a vendéglátás területén is lehetőséget biztosít a program keretében diákok foglalkoztatására.

A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a járási hivatal foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benyújtaniuk.
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell felkeresse – még szintén a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályát.
A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 százalékát legfeljebb 2,5 hónap időtartamra térítik meg. A hiányzó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.

Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében havonta személyenként 135 ezer 375 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 103 ezer 500 forint vehető figyelembe. Ezen összegen felül még a szociális hozzájárulási adó – előbb említettek szerinti – arányos részét térítik meg a foglalkoztatónak.
A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

A központi program keretében legfeljebb 2,5 hónap időtartamra, 2018. június 18 és 2018. augusztus 31 közötti időszakra igényelhető a támogatás a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatásnak a vendéglátás vagy a mezőgazdaság területén kell megvalósulnia, a betöltött munkakörnek ehhez kell igazodnia.
A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában, amely az adott hónapot követően benyújtott elszámolási dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre.