Első a gyomaendrődi földhivatali osztály
2017. március 20. 07:08

Első a gyomaendrődi földhivatali osztály

Az országban elsőként a Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya fejezte be az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével járó kiemelt feladatokat 2017. február 28-án.

A privatizáció során a részarány kiadással országosan számos osztatlan közös tulajdonú termőföld keletkezett, melyek esetében sokszor több tíz tulajdonos is került egy táblába. Ez a nagyszámú tulajdonközösség jelentős nehézségeket okozott mind a tulajdonosoknak, mind a földhasználóknak. A tulajdonközösség megszüntetése sok esetben nehézkesen, vagy egyáltalán nem volt megoldható. Az állam ezt felismerve felvállalta ezen földrészletek megosztási eljárásának a lefolytatását, valamint a költségek viselését.

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetését, a tulajdoni hányaduknak megfelelő, önálló földrészlet kialakítását az állampolgárok 2012. év június 1-ig kérhették az illetékes földhivatalnál, ez az időpont jogvesztő hatályú volt.

Minden megyében egy járást jelöltek ki az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével járó feladatra 2015. év január 20-án, ezt követően félévente egy-egy újabb járásnál indult el a megosztási eljárás.

Békés Megyében elsőként a Gyomaendrődi Járási Hivatal illetékességi területén kezdődött el a kampányfeladat végrehajtása. A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. 2015. 01. 20-i megkeresését követően 8 napon belül adatot kellett szolgáltatnia az osztálynak a megosztással érintett földrészletekről az eljárásban részt vevő jogi szolgáltató és földmérő vállalkozó részére. Az adatszolgáltatás határidőn belül teljesítése után a földmérő vállalkozók elkezdhették a kérelemmel érintett földrészletek keretmérését, azaz a jogi állapot és a természetbeni állapot megfeleltetését. Ahol eltérés volt tapasztalható, ott változási vázrajz készítésével az ingatlan-nyilvántartási állapotot a természetbeni állapottal egyezővé kellett tenni. Azon földrészletek esetében, ahol nem volt eltérés, illetve az egyezővé tételi eljárás jogerősen befejeződött, ott a jogi szolgáltató elkezdhette az egyezségkötési eljárásokat. Ezen eljárások keretében a kérelmezők eldönthették a megosztás kezdő helyét és irányát, valamint a megosztási sorrendet.

Az egyezségi jegyzőkönyvek alapján a földhivatali osztály határozatban állapította meg az egyes földrészletek megosztási kezdő helyét és irányát, melyek jogerőre emelkedését követően a jogi szolgáltató a második egyezségi tárgyalás alkalmával a kérelmezők egyezségét jegyzőkönyvbe foglalta. Ezen jegyzőkönyvek alapján a földmérő vállalkozó elkészítette a megosztási vázrajzot, kitűzte, majd birtokba adta a megosztott földterületeket a tulajdonosoknak. A jegyzőkönyvek, változási vázrajzok alapján a földhivatali osztály a vázrajzok vizsgálatának záradékolását követően elvégezte az ingatlan-nyilvántartásban az átvezetést, mely következtében a kérelmezőknek kialakult az 1/1-es tulajdoni hányadú ingatlanuk.
Ez a kívánatos állapot az országban elsőként 2017. február 28-án valósult meg jogerős formában, a Gyomaendrődi Járási Hivatal illetékességi területén.


A mellékelt képek a pixabay.com oldalról származnak.