Földművelésügyi Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály

Földművelésügyi Osztályának feladatai

 
A Földművelésügyi Osztály a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala szervezeti egységeként a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben és más szakmai, ágazati jogszabályokban foglalt kijelölések alapján látja el egyrészt a megyeszékhely szerinti megyei illetékességű járási hivatalokra, másrészt az általános illetékességű járási hivatalokra telepített alábbi feladatait.

 

Megyei illetékességgel látja el a(z):  

 1. területi vadászati hatósági
 2. területi halgazdálkodási hatósági és - e területtel összefüggésben – szakhatósági
 3. kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X.16.) kormányrendelet szerinti ellenőrzési, igazolási
 4. mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében történő értékesítése esetén az árverési
 5. agrárkár-megállapítási
 6. földkiadási
 7. tisztán nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó

         feladatokat.

 

A Békéscsabai járásra kiterjedően látja el a(z):

 1. vis maior elismerésére irányuló eljárásban a földművelésügyi hatáskörben végzendő  szakhatósági
 2. őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használatának jogszerűsége tekintetében az ellenőrzési
 3. családi gazdaságok vonatkozásában a nyilvántartási
 4. mezei őrszolgálatok és mezőőrök nyilvántartásával, képzésével, állami hozzájárulás kifizethetőségével kapcsolatos

      feladatokat.