Felülvizsgálatos ügyek

●megállapított és folyósított rokkantsági ellátás időszakos felülvizsgálata
●megállapított és folyósított rehabilitációs ellátás időszakos felülvizsgálata, abban az esetben, ha az ügyfél 2011. december 31. napján folyósított ellátással rendelkezett, és a 2012. évtől hatályos jogszabályok szerint komplex minősítésére még nem került sor.

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség

Békés megye területe

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Nyilatkozat a szakértői minősítéshez,

Orvosi beutaló az orvos-szakértői szervhez, illetve a felülvizsgálatot végző orvosi bizottsághoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából;

Az előző komplex minősítés óta keletkezett orvosi dokumentumok (leletek, zárójelentések) eredeti példányának bemutatása a személyes vizsgálat során.

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Nincs mód kérelem benyújtására, hivatalból indul az eljárás

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A korábbi határozaton szereplő időpontban történő felülvizsgálat. Hivatalból indul az eljárás, amelyről értesíteni kell az ügyfelet, és ezzel egyidejűleg a személyes vizsgálatra történő idézésről végzés kiadására kerül sor. Meghatározott esetekben a személyes vizsgálat helyett a dokumentumok felülvizsgálata is történhet, ez esetben az előző komplex minősítés óta keletkezett orvosi dokumentumokat (leletek, zárójelentések) a megküldött nyilatkozattal együtt vissza kell küldeni.

7. Ügyintézési határidő

60 nap

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet.

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatványok

Nyilatkozat a szakértői minősítéshez.

10. Időpontfoglalás

Nincs lehetőség.

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs.

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.