Felülvizsgálatos ügyek

Felülvizsgálatos ügyek
●megállapított és folyósított rokkantsági ellátás időszakos felülvizsgálata
●megállapított és folyósított rehabilitációs ellátás időszakos felülvizsgálata, abban az esetben, ha az ügyfél 2011. december 31. napján folyósított ellátással rendelkezett, és a 2012. évtől hatályos jogszabályok szerint komplex minősítésére még nem került sor.

Hatáskörrel rendelkező szervezet

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Illetékesség

Békés megye

Ügyintézés helye

5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4.

Ügyintézési idő

Hétfő 8-16; Kedd: nincs; Szerda - Csütörtök 8-13; Péntek 8-12 óra

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

N Y I L A T K O Z A T a szakértői minősítéshez;
ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából;
Az előző komplex minősítés óta keletkezett orvosi dokumentumok (leletek, zárójelentések) eredeti példányának bemutatása a személyes vizsgálat során.

Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

60 nap

Eljárás megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Nincs mód kérelem benyújtására, hivatalból indul az eljárás

Alapvető eljárások, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A korábbi határozaton szereplő időpontban történő felülvizsgálat. Hivatalból indul az eljárás, amelyről végzéssel értesítjük az ügyfelet, és amellyel egyidejűleg a személyes vizsgálatra történő idézést is kiadjuk. Meghatározott korosztály részére a személyes vizsgálat helyett a dokumentumok felülvizsgálata is történhet, ez esetben az előző komplex minősítés óta keletkezett orvosi dokumentumokat (leletek, zárójelentések) a megküldött nyilatkozattal együtt vissza kell küldeni.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról, 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról.

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Nyilatkozat a szakértői minősítéshez.

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint