EURES

EURES

Hatáskörrel rendelkező szervezet

 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal

Illetékesség

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal

Ügyintézés helye

Részletesen itt

Ügyintézéshez szükséges
dokumentumok

Nincs szükséges dokumentum

Ügyintézés illetéke, igazgatási
szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

Személyes megkeresésre azonnal, levélben, e-mailben történő megkeresés esetén legkésőbb 30 napon belül megtörténik a tájékoztatás, tanácsadás (nem hatósági eljárási határidő)

Eljárás megindító irat (kérelem)

benyújtásának módja

Az eljárás nem kérelem benyújtásával indul

Alapvető eljárások szabályok,

ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 EURES tanácsadó:

 1. Tájékoztatás és információnyújtás az alább felsorolt témákban (személyesen, telefonon, írásban):
  - a tagállamok foglalkoztatási szolgálatainál bejelentett üres álláshelyek
  - tagállamok élet- és munkakörülményei
  - partner szervek által nyújtott szolgáltatások
  - munkaerő piaci trendek, statisztikák
  - toborzási projektek
  - álláskeresés módjai,
  - munkavállalás feltételei
  - munkáltatók részére: állásközvetítő szolgáltatások

 2. Tanácsadás az alábbi területeken:
  - álláskeresés
  - mobilitás akadályainak feltárása
  - önéletrajzírás

 3. Részvétel:
  - nemzeti és uniós szintű képzéseken
  - értekezleteken
  - munkacsoport üléseken
  - EURES által szervezett és koordinált rendezvényeken

 4. Kapcsolattartás
  - nemzeti és uniós EURES hálózattal
  - EURESco-val (Az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főigazgatóságán működő EURES Koordinációs Iroda)
  - hazai és külföldi partnerszervekkel
  - partnerségekkel (EURES-T Danubius, EURES-T Pannónia)

 5. Szervezési és koordinációs feladatok:
  - előadások tartása
  - kiadványok készítése, frissítése
  - facebook közösségi oldalon megjelenés
  - rendezvények szervezése, bonyolítása

EURES asszisztens:

 a)   a járásban megjelenő álláskeresők EURES-sel kapcsolatos általános szintű tájékoztatása (EURES tanácsadók elérhetősége, EURES Portál, EURES szolgáltatások, stb.) különösen, ha az ügyfél ezek iránt érdeklődik, vagy a Foglalkoztatási Osztály állásajánlatai között nincs számára megfelelő, továbbá amennyiben megfelel valamely toborzás feltételeinek

 b)   a járás vonzáskörzetéhez tartozó munkáltatók tájékoztatása az EURES szolgáltatásairól, különösen, ha a munkáltató ez iránt érdeklődik, vagy a helyi munkaerőpiac kínálata alapján az igény nem kielégíthető

 c)   az EURES tanácsadó segítése az adott régióban szervezett EURES vonatkozású események, rendezvények lebonyolításában, szükség esetén, megfelelő felkészítést követően, az EURES tanácsadó helyettesítése eseti jelleggel.

 d)  a beérkező megkeresések továbbítása az EURES tanácsadóhoz.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok

jegyzéke

 Az Unió négy szabadságelvének egyike a személyek szabad mozgása, amelybe beletartozik a munkaerő szabad áramlása. Ennek biztosítása és elősegítése érdekében a Bizottság létre hozta az EURES hálózatot, amelynek működését általános hatályú EGK rendeletek(A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2002. december 23.) az 1612/68/EGK tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése tekintetében történő végrehajtásáról) szabályozzák, amelyek minden elemükben kötelezőek és valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandók.

A tagállamokban, így Magyarországon is, az NFSZ (320/2014. Korm. Rendelet) feladatai közé tartozik a hálózat működtetése.

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Tájékoztató kiadványok letöltése:

https://eures.munka.hu/engine.aspx?page=eures_allaskeresoknek_morol

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus

programok elérése

https://eures.munka.hu

www.ec.europa.eu/eures

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

Az Ákr. szabályai szerint