Egyszeri gyógyszersegély, gyógyászati segédeszköz árának támogatása

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség

Az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békés Megyei Kormányhivatal.

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

„Adatlap” elnevezésű űrlap.

Egyszeri gyógyszersegély iránti kérelem benyújtása esetén jövedelemnyilatkozat a kérelmező és a vele közös háztartásban élő(k) által - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban - megszerzett nettó jövedelemről, valamint orvosi igazolás a szükséges és javasolt gyógyszerekről, gyógyhatású készítményekről ezek költségeinek gyógyszertár által történő feltüntetésével.

Szükséges a kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli betegséget igazoló kórházi/orvosi igazolás másolata, illetve egyéb, a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását igazoló, gyógyszertári nyugta, számla.

Gyógyászati segédeszköz árának támogatására irányuló kérelem esetén továbbá szakorvosi javaslat a gyógyászati segédeszköz használatának indokoltságára vonatkozóan, valamint a megvásárolt eszköz költségét igazoló névre szóló eredeti számla.

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

  • Személyesen a Békéscsaba, Luther utca 3. szám alatti ügyfélszolgálaton

  • Postai úton: 5600 Békéscsaba, Luther utca 3.

  • Kormányablaknál

  • Települési ügysegédeknél

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Az eljárás illeték- és költségmentes.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A gyógyszersegély, illetve gyógyászati segédeszköz támogatása iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon és egyidejűleg a kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges tények, adatok igazolását.

A gyógyszersegély megállapítására során vonatkozó határozathozatal napjától számított egy éven belül csak különös méltánylást érdemlő körülmény bekövetkezése esetén részesíthető ismételten segélyben a kérelmező.

7. Ügyintézési határidő

  • sommás eljárás esetében 8 nap

  • teljes eljárás esetében 60 nap

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

  • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól és a végrehajtásáról szóló 217/1997 (XII. 1.) Korm. rendelet

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány

Adatlap (a társadalombiztosítás által méltányosságból adható egyszeri segélykérelemhez)

Nyomtatványtár

10. Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

 

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs lehetőség

 

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény