Egészségbiztosítási Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztályának feladatai


Illetékességi területe:

      - az EU kártya és TAJ Hatósági Igazolvány kiadása tekintetében országos illetékességgel,

      - a táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, az európai uniós és nemzetközi egyezményekkel, a biztosítottak bejelentésével kapcsolatos ügyekben a foglalkoztató székhelye szerint megyei illetékességgel,

      - az utazási költségtérítés, okirati bizonyítási eljárás tekintetében az Ügyfél lakóhelye szerint megyei illetékességgel látja el feladatait.


Egészségbiztosítási pénztári feladatok, keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok:

A járási hivatalok szervezeti egységei az egészségbiztosítási pénztári feladatok körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat. A keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladataik körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.


Az
Egészségbiztosítási Osztály ellátja:

 1. az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal, valamint a baleseti táppénzzel, a baleset üzemiségének elbírálásával, az utazási költségtérítéssel, a keresőképtelenség és keresőképesség felülvéleményezésével kapcsolatos feladatokat,
 2. az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás térítési díjának utólagos megtérítésével kapcsolatos feladatokat,
 3. a közgyógyellátással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat (döntés szakkérdésben),
 4. a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat,
 5. az anyatej-elszámolások fogadásával, ellenőrzésével, feldolgozásával kapcsolatos feladatokat,
 6. elektronikus ügyintézéssel történő regisztrációval kapcsolatos feladatokat,
 7. a TAJ számmal rendelkező, külföldön biztosított állampolgár bejelentésének fogadását és feldolgozását,
 8. egészségügyi szolgáltatással, megállapodás-kötéssel kapcsolatos feladatokat,
 9. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettséget nem, vagy késedelmesen teljesítő természetes személy, foglalkoztató bírságolásával kapcsolatos feladatokat,
 10. a hatósági bizonyítvány kiállítását a családok otthonteremtési kedvezményének, illetve otthonteremtési kamattámogatás igénybevételéhez,
 11. a hatósági bizonyítvány kiállítását a fennálló tartozásról,
 12. a felsorolt feladatokhoz kapcsolódó adatkezelési és adatszolgáltatási feladatokat.