Családtámogatási Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztályának feladatai

Illetékességi területe: Békés megye, a Gyulai Járás kivételével


Illetékes azon igénylők családtámogatási ellátásokkal, fogyatékossági támogatással, nagycsaládos földgáz árkedvezménnyel és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos ügyeiben, akiknek a bejelentett lakcíme Békés megyében van, kivéve a Gyulai Járási Hivatal illetékességi területén bejelentett lakcímmel rendelkző jogosultak, valamint Honvédelmi Minisztérium, és az Országgyűlés Hivatala szervezeteiben, hivatalaiban dolgozó személyek. Ezen személyek családtámogatási igényeinek elbírálása a szervezetek, hivatalok által működtetett kifizetőhelyen történik. A gyermekgondozást segítő ellátás méltányosságból történő megállapítása a megyei kormányhivatal vezetője hatáskörébe tartozik, a kérelmet a Járási Hivatalhoz kell benyújtani, amely ezen ügyekben közreműködő hatóságként jár el.


Családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok:

A járási hivatalok szervezeti egységei a családtámogatási feladatok körében ellátják a családok támogatásáról szóló törvényben, a lakás-takarékpénztárakról szóló törvényben, az állami vagyonról szóló törvényben, az adózás rendjéről szóló törvényben, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőség biztosításáról szóló törvényben, a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.


A Családtámogatási Osztály feladata:

  1. Családtámogatási ellátások,
  • anyasági támogatás,
  • családi pótlék (nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás),
  • gyermekgondozást segítő ellátás,
  • gyermeknevelési támogatás,

    iránti igények elbírálása.

 

  1. A Járási Hivatal hatáskörébe tartozik a nagyszülő részére megállapítható gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelmek elbírálása.

 
További feladatok:

  1. Fogyatékossági támogatás iránti igények elbírálása
  2. Nagycsaládos földgáz árkedvezmény megállapítása, ellenőrzése
  3. Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása