Tájékoztató Ifjúsági Garancia Program indulásáról
2015. május 13. 17:41

Tájékoztató Ifjúsági Garancia Program indulásáról
25 év alatti fiatalok visszavezetése a munka világába
TÁJÉKOZTATÓ
az Ifjúsági Garancia Rendszerről és a keretében megvalósuló
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14
munkaerő-piaci programról a
Békési Járási Hivatalban

Az Ifjúsági Garancia Rendszer bevezetésével hazánk is vállalta, hogy a 25 év alatti fiataloknak a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz konkrét lehetőség felajánlását garantálja, meghatározott időtartamon belül. A fiatalok számára országosan egységesen a járási hivatalok szolgálnak az Ifjúsági Garancia Rendszerébe való belépési pontként.

Cél: a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutás.
 
Célcsoport: 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok.

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és a keretében megvalósuló munkaerő-piaci programok indításakor célként fogalmazódott meg, kiemelten a legalább 6 hónapja álláskeresőként nyilvántartottak esetében, hogy 6 hónapon belül történjék meg számukra valamilyen konkrét lehetőség felajánlása a foglalkoztatásra vagy tanulásra.
 
A hivatal és a fiatal közös elképzelése alapján kerül sor a közös lépéseket tartalmazó Ifjúsági Garancia megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban rögzítik az elérendő cél érdekében eltervezetteket és a vállalt kötelezettségeket.
 
A résztvevő és a járási hivatal, annak érdekében, hogy a fiatalnak tett ajánlat megvalósulhasson, s ezáltal a munkaerő-piaci integráció is mihamarabb bekövetkezzen, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14 forrásából további támogatások megítéléséről dönthet a hivatal:
 • Képzések támogatása esetén
 • a teljes képzési költség biztosítása,
 • keresetpótló juttatás biztosítása a képzés ideje alatt,
 • a képzéshez kapcsolódó utazási költség,
 • képzéshez kapcsolódó szállásköltség.
 • Elhelyezkedés támogatása
 • bérjellegű támogatások,
 • vállalkozóvá válás támogatása,
 • a munkába járás költségeinek térítése,
 • lakhatási támogatás. 
 • Szolgáltatás igénybevétele esetén
 • az utazási költségek megtérítése,
 • keresetpótló juttatás biztosítása (amennyiben a szolgáltatás időtartama eléri az 5 napot).
 
A bértámogatással, bérköltség támogatással kapcsolatos ügyekben a munkaadó által foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában értesítési címe szerint illetékes járási hivatal jár el.
 
Az illetékes településeken élő, regisztrált fiatalok magas számának figyelembe vételével meghatározásra kerültek előzetesen a 2015. évben minimálisan programba vonandó létszámok. 27 szakirányban minimum 82 fő képzésbe vonására, valamint további 100 fiatal támogatott elhelyezésére kapott a Békési Járási Hivatal  lehetőséget.
 
A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán a kérelmek befogadása, illetve a kötelezettségvállalás megkezdődött a projekt sikeres megvalósítása érdekében.