Osztatlan közös tulajdon megszüntetése
2017. október 21. 16:00

A Békési Járási Hivatal tájékoztatja ügyfeleit, hogy 2017. júliusban a békési járás illetékességi területén megindult a részarány kiadás során kialakult osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás.
Kiemelt kormányzati feladat, egyben társadalmi elvárás a részarány során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, amelynek köszönhetően egyszerűbbé válik a tulajdonosok számára a földhasználat bejelentése, a földalapú támogatás igénylése és a jogszerű földhasználat igazolása. Ezenkívül az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredményeképpen kialakuló ingatlanok kedvezőbb piaci értékkel is bírnak, mint a közös tulajdonban álló földrészleten nyilvántartott tulajdoni arány.

A Vas megyei pilot projektet követően a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (NKP Kft.), aki az eljárás során a pályáztatási, közbeszerzési és pénzügyi lebonyolító feladatokat látja el, 2017-ben Békés megyében a Békési Járást jelölte ki, mint a IV. ütemben résztvevő járási hivatalt.
A békési járás illetékességi területén 200 db földrészlet vonatkozásában – az 1992. évi II. törvényben meghatározott 2012. június 1-ei határidőig – nyújtottak be kérelmet azon tulajdonosok, akik kérik a tulajdoni illetékességük önálló ingatlanná történő kialakítását. Az eljárás menetét részletesen a 374/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet szabályozza.
Az NKP Kft. T-700-3/2017. iktatószámú megkeresését követően a 200 db földrészlet 2530 tulajdonosa tájékoztató levélben értesült az eljárás menetéről, a kérelmezők és a nem kérelmező tulajdonostársak jogairól.
2017. júliusában sor került a földrészletek un. keretmérésére. Ez az érintett földrészletek határvonalának kitűzéssel történő ellenőrzését és az esetleges eltérések bemérését és dokumentálását jelentette. A földmérési vállalkozó 2017. augusztus 14. időpontig valamennyi dokumentációt benyújtotta a járási hivatalhoz. A földmérési dokumentáció műszaki vizsgálata megtörtént.
A művelési ág változással érintett földrészletek ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapotának egyezővé tétele szintén megtörtént, az erről szóló határozatok valamennyi tulajdonos számára kiküldésre kerültek.
2017. szeptember 8. időponttól kezdődően folyamatosan tart a földrészleteket érintő első egyezségi tárgyalások megtartása. A jogi szolgáltató az első egyezségi tárgyalás időpontjáról, annak megtartása előtt legalább 15 nappal levélben értesíti a kérelmező tulajdonostársakat. Az egyezségi tárgyalások a Járási Hivatal tárgyalójában kerülnek megtartásra. Az első egyezségi tárgyaláson a kérelmezők javaslatot tehetnek a kiosztás kezdőhelyére és irányára, valamint egyezséget köthetnek a kiosztási sorrendre is. A tárgyaláson elkészült jegyzőkönyvben foglalt javaslat alapján a Járási Hivatal határozatban dönt a megosztás kezdőhelyéről és irányáról. A határozat a Járási Hivatal, valamint a területileg illetékes önkormányzati hivatal hirdetőtábláján kerül közlésre.

Az eljárás későbbi szakaszaiban sor kerül a kialakult földrészletek helyszíni bemutatására, a megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére, valamint a földhasználati adatváltozások érvényesítésére.