Gazdálkodók támogatási kérelmeinek új benyújtási határideje
2015. május 14. 08:25

Gazdálkodók támogatási kérelmeinek új benyújtási határideje
2015. május 22.
Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy A Földművelésügyi miniszter az egységes kérelem benyújtási határidejének meghosszabbításával összefüggésben egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2015. (V. 13.) FM rendelete alapján az MVH-hoz benyújtandó, Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos kérelmek, valamint termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételével kapcsolatos kérelmek, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos kérelmek benyújtási határideje 2015. május 22-ig meghosszabbodott. Ezzel párhuzamosan a kérelmek szankciómentes módosításának határideje 2015. június 15-re módosul.

Módosítással érintett jogszabályok:

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015 (III. 30.) FM rendelet