Fogyasztói jogok és kötelezettségek az online kereskedelemben
2018. május 08. 11:42

Az elektronikus kereskedelem nyújtotta előnyökről és annak kockázatairól, hátrányairól tartottak tájékoztatót a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola diákjainak.

A közelmúltban a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala szervezésében dr. Pethő Hajnalka Katalin, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának osztályvezetője tartott előadást az elektronikus kereskedelem nyújtotta előnyökről és annak hátrányairól a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola diákjainak.

Az iskola könyvtárában megtartott előadás során elhangzott, hogy főleg a fiatalok körében egyre népszerűbb az online vásárlás. A távollévők között kötött ügyletek azonban nemcsak előnyökkel (kényelem, kedvezőbb árak, kínálati bőség, kötetlen nyitva tartás stb.) járnak a fogyasztók számára, hanem bizonyos mértékű kockázattal is, amelyet a jogszabályokban foglalt rendelkezések hivatottak ellensúlyozni. Az osztályvezető asszony előadásában kitért az elállási jog gyakorlásának a lehetőségére, illetve a szavatosság és a jótállás jogszabályi háttérének ismertetésére.

Napjainkban az online vásárlás a fiatalok körében is napi gyakorlattá vált, ezért szükségesnek tarjuk az érintett korosztály széles körű tájékoztatását e témakörben is. Az előadáson elhangzott fontos információk birtokában a fiatalok biztonsággal, az online vásárlás előnyeinek és hátrányainak figyelembe vételével, tudnak a kereskedelem ezen szegmensében a jövőben részt venni.