Változott a vetőmag szaporítások bejelentése
2019. január 25. 14:00

Jelentősen változott tavaly a szántóföldi növényfajok vetőmag szaporításával, minősítésével kapcsolatos jogi szabályozás. Idén már a megváltozott rendelkezések szerint és a módosított határidők figyelembe vételével kell bejelenteni a vetőmag szaporítást.

A vetőmag szaporítás céljából elvégzett őszi vetésű és őszi telepítésű évelő növényék vetését, telepítését a következő esztendő február 28-áig kell bejelenteni minősítésre.
A szareptai mustár, a fehér mustár, a fekete mustár, a borsó, a tavaszi káposztarepce, a tavaszi réparepce, a tavaszi vetésű gabonafélék, az olajretek, a mézontófű, valamint a fűfélék bejelentési határideje az adott esztendő április 30-a. A dugványozással vagy palántázással szaporított növények, a tavaszi telepítésű évelő növények, illetve az egyéb tavaszi vetésű növények és a rizs esetében június 10-e a bejelentési határidő. A másodvetésű vetőmagok szaporítását minősítés céljából július 30-áig kell bejelenteni.

Szuperelit szaporítási fok esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak, egyéb esetben a járási hivatalnak kell – a http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok honlapról letölthető „V141 Vetésbejelentés” nyomtatványon – bejelenteni a vetőmag minősítés céljából történő szaporítást.
A felsorolt határidők jogvesztő hatályú határidők, vagyis a „V141 Vetésbejelentés” nyomtatványt a vetőmag-előállítónak nem elég benyújtani a jogszabályban foglalt határidőig, annak be is kell érkeznie a növénytermesztési hatósághoz. A jogvesztő határidőt követően beérkezett nyomtatványon feltűntetett vetőmag szaporító terület nyilvántartásba vételét a növénytermesztési hatóság megtagadja. Így az adott vetőmag szaporító tábla növényállománya szántóföldi ellenőrzés, illetőleg további minősítési eljárás alá nem vonható.
Lényeges változás, hogy a pótbejelentés lehetősége megszűnt és a vetésbejelentés visszavonására sincs lehetőség. Amennyiben a bejelentett adatokban bármilyen változás következik be, arról a vetőmag előállító 8 napon belül köteles írásban tájékoztatni az illetékes növénytermesztési hatóságot.

Természetes személyek (őstermelők) a „V141 Vetésbejelentés” nyomtatványt papír alapon (személyesen vagy postai úton: Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Vetőmag-és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4. vagy elektronikus úton nyújthatják be. Gazdálkodó szervezetek, ide értve az egyéni vállalkozókat is a kérelmet elektronikus úton kötelesek benyújtani: a gazdálkodó szervezetek cégkapun, az egyéni vállalkozók pedig ügyfélkapun keresztül.

Az elektronikus benyújtásra az e-Papír hitelesített üzenetküldő alkalmazás használatával nyílik lehetőség, mely a https://epapir.gov.hu/ honlapon érhető el. Az e-Papír felületen a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal (mely Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyében fekvő vetőmag szaporító táblák bejelentése esetében a Békéscsabai Járási Hivatal), mint címzett megjelölését követően a kormányhivatali ügyek, majd a növénytermesztési, vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok kiválasztásával, illetve a nyomtatvány becsatolásával és hitelesítésével lehet a kérelmet elektronikusan megküldeni.
Az e-mailben küldött beadványt a hatóság nem tudja elfogadni. A vetésbejelentésekkel, a vetőmag szaporító táblák nyilvántartásba vételével kapcsolatban felmerült kérdésekről a 66/520-450 telefonszámon is érdeklődhetnek a gazdálkodók.