Tudnivalók a Rehabilitációs kártyával kapcsolatban
2018. november 14. 10:45

Jövő év január 1-jétől nem lesz igényelhető a Rehabilitációs kártya, de továbbra is megmarad a megváltozott munkaképességű személyek után igénybe vehető adókedvezmény. A munkáltató a kedvezményt az Összefoglaló vélemény vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását igazoló határozat birtokában érvényesítheti.
Januártól a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók a dolgozóik utáni szociális hozzájárulási adókedvezményt a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján vehetik igénybe.

A rendelkezés értelmében megváltozott munkaképességű személynek minősül az:  
- akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagy
- aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és a vonatkozó jogszabály alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül.

Amennyiben az adókedvezmény érvényesítésének feltételei már nem teljesülnek, akkor az adókedvezmény a jogosultság megszűnését követő hónaptól nem vehető igénybe. A megváltozott munkaképességű személy a jogosultság megszűnéséről, az arról szóló határozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni a kifizetőt.