Tudnivalók a nagyszülői GYED jogosultságról
2020. február 18. 09:00

A nagyszülői gyermekgondozási díjra való jogosultságot több feltétel együttes fennállása alapozza meg.


Az ellátás megállapításának egyik feltétele, hogy a gyermeknek legalább az egyik szülője jogosultságot szerezzen a GYED-re. Amennyiben a gyermek másik szülőjének az ellátásra való jogosultsága nem áll fenn, de a jogosultságot szerzett szülővel házastársak, úgy az apa és az anya szülei kérelmezhetik a nagyszülői gyermekgondozási díj megállapítását. A kérelmező nagyszülő részéről biztosítotti jogviszony fennállása, illetve az unoka születését megelőző két éven belüli legalább 365 nap beszámítható előzetes biztosítási idő megléte szükséges a jogosultsági feltételek teljesítéséhez.

A már saját jogú nyugdíjban részesülő munkavállaló nem minősül biztosítottnak, így e személyi kör a nagyszülői gyermekgondozási díjra nem szerezhet jogosultságot.
A nagyszülő részére megállapított GYED legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetve az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól az unoka 2. életévének, ikergyermekek esetében 3. életévének betöltéséig jár. A folyósítandó ellátás összegét a nagyszülő jövedelméből kell kiszámítani, amely alapján a GYED összege idén elérheti a havi 225.400 forintot.
Nagyon fontos feltétel, hogy nagyszülői GYED folyósításának időtartama alatt a gyermekkel közös háztartásban élő mindkét szülőnek biztosítási jogviszony alapján keresőtevékenységet kell folytatnia. A gyermek a nagyszülőhöz csak átmeneti jelleggel, napközbeni időszakra kerülhet ki a szülők háztartásából. A nagyszülő az ellátás folyósítása alatt keresőtevékenységet nem folytathat, kivéve, ha azt kizárólag az otthonában végzi. A gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben nem helyezhető el.

A nagyszülői GYED folyósításával egyidejűleg a szülő(k) a gyermek(eik) után csecsemőgondozási és gyermekgondozási díjat, gyermekgondozást segítő ellátást nem vehetnek igénybe, keresőtevékenységük alapján azonban gyermekápolási táppénzre jogosultságot szerezhetnek.
A nagyszülői GYED iránti kérelmet az erre rendszeresített és az egészségbiztosító honlapján közzétett „Igénybejelentés nagyszülői gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani a nagyszülő foglalkoztatójához, amelyet a munkáltató a székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell továbbítson. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülőjének írásban kell nyilatkoznia arról, hogy egyetért az ellátás nagyszülő részére történő megállapításával.
A nagyszülői gyermekgondozási díj összegéből nyugdíjjárulékot vonnak le, így szolgálati időnek számít, és a nők kedvezményes nyugdíjának megállapításához is beszámítható.