Többen igényelhetnek nyugellátást, változott a jogszabály
2018. augusztus 03. 09:00

Többen igényelhetnek nyugellátást, változott a jogszabály
A biztosítási jogviszony fennállása alatt is megállapítható a nyugdíj, tehát nem kell megszüntetni a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokat az öregségi nyugdíj, a nők kedvezményes nyugdíja és a korhatár előtti ellátás igénybevételéhez sem.
A jövő évi központi költségvetés megalapozásáról szóló törvény, idén július 26-ától hatályon kívül helyezett egyes, nyugdíj megállapításra vonatkozó rendelkezésket.
Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő – a nyugdíjtörvényben meghatározott - öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik.

A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki
a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62 életév,
b) 1952-ben született, a 62 életév betöltését követő 183 nap,
c) 1953-ban született, a betöltött 63 életév,
d) 1954-ben született, a 63 életév betöltését követő 183 nap,
e) 1955-ben született, a betöltött 64 életév,
f) 1956-ban született, a 64 életév betöltését követő 183 nap,
g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65 életév.
Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül továbbra is jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik. 2018 július 25-ét követően a nők kedvezményes nyugdíja megállapításának sem feltétele a biztosítási jogviszony (munkaviszony, megbízási jogviszony, stb.) megszüntetése. A korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék valamint a táncművészeti életjáradék igénylése esetén is érvényesül a kedvező új szabály.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy azokban az esetekben, amikor a nyugellátás, illetve a korhatár előtti és egyéb ellátás megállapításának a kezdő napja 2018 július 26 előtti, az ellátásra jogosultság kezdő napján hatályos feltételek az irányadóak, tehát az ellátás csak a meghatározott biztosítási jogviszonyban nem álló igénylő számára állapítható meg.
Az igénybejelentéskor célszerű csatolni a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat.

Az igénybejelentő lap bármely megyei (fővárosi) kormányhivatal járási/kerületi hivatalának nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél beszerezhető, illetőleg letölthető és kitölthető formátumban megtalálható a  Magyar Államkincstár honlapján: http://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/.