Telepített gyümölcsültetvények bejelentése
2018. november 09. 09:04

A gyümölcsültetvények telepítésének bejelentését, illetve a meglévő ültetvények nyilvántartását, a termőföld védelméről szóló törvény szabályozza. A törvény módosítása következtében az idén január 1-je előtt telepített ültetvényeket a gyümölcsültetvény kataszter felállításához nyilvántartásba kell venni.

A jogszabály értelmében a 2 500 négyzetméternél nagyobb, engedély nélkül telepített gyümölcsös szankciómentes bejelentésére idén év végéig van lehetőség a 2. számú adatlap szerint. Az adatlaphoz egyéb dokumentumot nem kell csatolni. A bejelentést az ültetvény használója kell megtegye, a bejelentés illetékmentes. A bejelentések adatainak felhasználásával készül el a gyümölcsültetvény-kataszter, mely közhiteles nyilvántartásnak minősül.

A bejelentések valóságtartalmát a megyeszékhely szerinti járási hivatal (mint telepítési hatóság) a helyszínen ellenőrizheti. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a törvény alapján 20 ezer forinttól 50 ezer forintig terjedő bírság kiszabását vonhatja maga után.
Az idén január 1-je előtt engedéllyel telepített ültetvények használóinak adategyeztetés céljából szükséges az adatszolgáltatás.
Természetes személyek a bejelentéseket (az elektronikus ügyintézés szabályainak figyelembevételével) papír alapon (postai úton: Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala, Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 34.) vagy e-papíron – elektronikus úton – nyújthatják be. Gazdálkodó szervezetek (cégkapun), egyéni vállalkozók (ügyfélkapun) elektronikus úton kötelesek benyújtani a bejelentést.

Az elektronikus benyújtásra szolgáló felület a https://epapir.gov.hu/ címen érhető el. Az e-papír felületen a megyei kormányhivatal, megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint címzett megjelölése után a kormányhivatali ügyek, majd a földművelésügyi- és mezőgazdasági igazgatási feladatok kiválasztásával, és az űrlap becsatolásával lehet bejelentését elektronikusan megküldeni.
E-mailben küldött beadványát a hatóság nem tudja fogadni. A bejelentésekkel kapcsolatban felmerült kérdésekről a 66/441-811 számon, illetve a fmo@bekes.gov.hu e-mail címen lehet érdeklődni.