Tájékoztató köznevelési feladatokról
2017. február 15. 08:39

Tájékoztató köznevelési feladatokról
Köznevelési feladatokkal kapcsolatos tájékoztatás.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Állampolgárok!

Az egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról, valamint egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet köznevelési feladatokat ellátó hatóságként jelölte ki a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát.

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztályának Hatósági Osztálya az alábbi köznevelési feladatokat látja el 2017. év január hó 1. napjától:
 • nyilvántartás vezetése a tanköteles gyermekekről és a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását ellátó iskolákról,
 • kötelezi a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be,
 • nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmények nyilvántartásba vétele, módosítása, működési engedélyének kiadása, módosítása,
 • nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmények törvényességi ellenőrzése,
 • hatósági ellenőrzések a köznevelési intézményekben,
 • az iskolák felvételi körzetének meghatározása és közzététele,
 • köznevelési szerződés befogadása, továbbítása,
 • amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat, a fenntartó a tanuló-és gyermekbaleseteket bejelenti, a hatóság nyilvántartja, félévenként továbbítja,
 • tanköteles korhatárt megelőző iskolakezdés engedélyezése,
 • tanulói jogviszony fegyelmi határozattal való megszűnése esetén új intézmény kijelölése,
 • független vizsgabizottság szervezése,
 • hatósági bizonyítványok kibocsátása (pályázatokhoz szükséges igazoló okirat),
 • írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásában részvétel,
 • a nem állami fenntartású szakképző iskolák szakképzési megállapodásainak megkötése.


Az ügyintézés, ügyfélfogadás helye: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.

Telefonos elérhetőség(ek): 66/622-095, 06 66/622-098

E-mail cím: bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu