Tájékoztatás ingatlantulajdonosoknak
2017. október 06. 10:00

Tájékoztatás ingatlantulajdonosoknak
Az ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetéséről.
Tájékoztatjuk a zártkertként nyilvántartott ingatlanok tulajdonosait, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 89/A. § (1) bekezdése szerint 2017. december 31-ig ingatlan-nyilvántartási formakérelmen (A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem) díjmentesen kérhetik az ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését, az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal földhivatali osztályán.

A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető, azonban ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.

Ha a zártkerti ingatlan tulajdonosa a fenti határidőben nem kéri zártkerti ingatlanának művelés alól történő kivonását, abban az esetben egy esetleges jövőbeni értékesítéskor a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szabályait kell alkalmazni, amely szigorú feltételeket szab az eladás során - pl.: kifüggesztés, hatósági jóváhagyás -, illetőleg a szerző fél személyét is szűkebb körben határozza meg.